Thứ 7 Tuần II Phục Sinh – Ngày 04/05/2019

Lời Chúa: Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ : “Chính Thầy đây, đừng sợ.”Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

 


Suy niệm

ĐỪNG SỢ ! CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN CÙNG CHÚNG TA

“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20).

Trong đời sống Đức tin, người Kitô hữu chúng ta luôn gặp phải những khó khăn, thử thách và sóng gió của biển đời xô đẩy. Vào những lúc đó, đức tin của chúng ta dễ bị lung lay, và nhiều khi chúng ta mất bình an vì có suy nghĩ như thể Thiên Chúa đang bỏ rơi chúng ta. Tại sao lại như vậy ? Thưa, lý do là chúng ta chưa đủ vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế, Lời Chúa hôm nay sẽ soi sáng và giúp chúng ta thêm vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người.

Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan cho chúng ta biết các Môn đệ của Chúa Giêsu xuống biển và lên thuyền để sang bờ bên kia (x. Ga 6,16). Việc qua biển tưởng như không phải lo lắng điều gì, nhưng “bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh” (Ga 6,18) và rồi các môn đệ hoảng sợ hơn khi “họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền” (Ga 6,19). Tin Mừng Gioan không kể lại việc các môn đệ phải hết sức vất vả để chèo chống con thuyền, nhưng Tin Mừng Máccô cho chúng ta biết rõ điều đó (x. Mc 6,48). Chính trong lúc vất vả và hoảng sợ ấy, Chúa Giêsu đã xuất hiện và trấn an các môn đệ rằng : “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20). Qua đây, chúng ta nhận thấy, khi không có Chúa Giêsu hiện diện, các môn đệ hoảng sợ vì biển động mạnh, nhưng khi có Chúa hiện diện và nói lời trấn an thì họ không còn sợ hãi nữa và đã đến bờ bình an (x. Ga 6,21). Như vậy, khi nói lời trấn an : “Chính Thầy đây, đừng sợ”, Chúa Giêsu muốn tỏ cho các môn đệ biết rằng chỉ cần có sự hiện diện của Ngài thì cũng đủ mang lại sự bình an cho họ rồi. Đồng thời, lời trấn an đó của Chúa Giêsu cũng là một lời nhắn nhủ cho người Kitô hữu chúng ta biết ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, bởi vì một khi đã vững tin vào sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ được bình an và không còn sợ hãi trước sóng gió cuộc đời nữa.

Ngày nay, người Kitô hữu chúng ta đang sống trong lòng Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng ở giữa lòng thế giới. Vì thế, chúng ta thường xuyên gặp những nghịch cảnh ở nơi thế gian giống như những người thuỷ thủ gặp phải phong ba bão táp ngoài biển khơi. Những nghịch cảnh nơi thế gian có thể là hoạn nạn, đau khổ, và cũng có thể là những thất bại và khó khăn trong đời sống, trong công ăn việc làm, trong ơn gọi dâng hiến v.v. Tất nhiên, khi gặp những hoàn cảnh ấy, chúng ta đã phải cố gắng chiến đấu, chèo chống để vượt qua, nhưng đôi khi chúng ta lại trở nên sợ hãi và thiếu tin tưởng vào sự trợ giúp và hiện diện của Chúa nên chúng ta đã thất bại và tuyệt vọng. Vào những lúc như thế, điều thật sự cần thiết cho chúng ta đó là phải có một đức tin mạnh mẽ để có thể lắng nghe được lời trấn an mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ : “Chính Thầy đây, đừng sợ.” Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã bước đi trên mặt biển đầy sóng gió để đến với các môn đệ và mang bình an đến cho họ, nên chắc chắn Ngài cũng sẽ đến và hiện diện với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Chính vì vậy, chúng ta hãy vững tin rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện và đồng hành để nâng đỡ ta trong những lúc thử thách, đau thương và sợ hãi. Đồng thời, chúng ta hãy xác tín rằng Chúa Giêsu, Đấng đã Phục sinh vẫn luôn nói với chúng ta là ‘đừng sợ’ bởi Chúa luôn hiện diện với chúng ta như Ngài đã khẳng định : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, cuộc đời lữ hành nơi trần gian của mỗi người Kitô hữu chúng con cũng giống như hành trình của các thuỷ thủ đi trên biển. Khi đi lênh đênh trên biển đời, chúng con cảm thấy mình nhỏ nhoi, yếu đuối và sợ hãi. Vì vậy, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết tín thác vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con để lời Chúa nói với các môn đệ năm xưa : “Chính Thầy đây, đừng sợ” cũng trở thành điểm tựa vững vàng và nguồn mạch bình an cho đời sống đức tin của chúng con. Amen.


Comments are closed.