Thứ 5 Tuần 9 Thường Niên – Ngày 07/06/2018

Lời Chúa: Mc 12,28b - 34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 33).

Một kinh sư đã đến gần và hỏi Chúa Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất?”. Chúa Giêsu đã trả lời đó là hãy mến Chúa và yêu người. Cả hai việc mến Chúa và yêu người đều quan trọng và đi đôi với nhau. Như vậy, Chúa đòi hỏi chúng ta tình yêu hướng theo chiều dọc là mến Chúa và theo chiều ngang là yêu thương tha nhân.

­­­­­Mahadma Gandhi, người đã dùng chủ trương bất bạo động để dành lại độc lập cho Ấn Độ đã từng quả quyết: “Tình thương là sức mạnh vĩ đại nhất mà loài người có trong tay”. Quả thật, tình thương là sức mạnh vĩ đại nhất của loài người, là cốt lõi của đạo. Đây là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua câu trả lời cho các kinh sư hôm nay. Cả cuộc sống và giáo huấn của Chúa Giêsu đều được quy tóm về giới răn yêu thương ấy. Ngài rao giảng tình thương, Ngài sống chết vì tình thương. Tình thương không chỉ tóm gọn mọi giới răn của tôn giáo mà tình thương còn là linh hồn của đạo làm người. “Sống trọn đạo làm người cũng là sống trọn đạo Chúa”, lời này như nhắc nhở mỗi chúng ta về sự liên kết chặt chẽ giữa hai giới răn mến Chúa và yêu người. Không thể mến Chúa mà không yêu mến tha nhân, không có sự thờ phượng đích thực nào mà không hướng con người đến với tha nhân, và cũng không có tình yêu thương đích thực nào dành cho tha nhân mà không hướng con người về với Chúa.

Lạy Chúa, chỉ trong tình yêu con mới tìm thấy Chúa. Trong tình yêu, cánh cửa của tâm hồn con mới mở tung, để đón lấy không khí tự do tươi mới và quên đi cái tôi nhỏ mọn của mình. Nguyện xin tình yêu Chúa thấm nhuần mọi tư tưởng, hành động và cách cư xử của mỗi người chúng con, để chúng con luôn nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người. Amen.


Comments are closed.