Thứ 6 Tuần 7 Phục Sinh – Ngày 29/05/2020

Lời Chúa: Ga 21,15-19

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

 


Suy niệm

TÌNH YÊU VÀ PHỤC VỤ

Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15).

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra tại biển hồ Tibêria qua sự kiện “mẻ cá lạ” và trao sứ mạng phục vụ cho Phêrô. Đồng thời, đó cũng là sứ mạng cao cả của mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội.

Với sứ mạng đặc biệt này, Chúa Giêsu cần sự yêu mến và trung thành triệt để từ người lãnh nhận. Thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần về câu hỏi tình yêu: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?”. Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi đến ba lần với cùng một câu hỏi? Phải chăng tình yêu là điều quan trọng mà Chúa muốn nhấn mạnh cho Phêrô? Thật vậy, tình yêu là điều kiện tiên quyết cho sứ mạng của người tông đồ như lời quả quyết của thánh Phaolô: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Cùng một cảm nhận đó, Thánh Augustinô thì thì cho rằng: “ Hãy yêu đi rồi bạn muốn làm gì thì làm”. Theo đó, tình yêu Thiên Chúa làm cho hoạt động tông đồ sinh nhiều hoa trái tựa như cành nho gắn kết với thân nho “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”(Ga 15,5). Việc gắn kết, nối nguồn với Chúa Giêsu và nhờ sự trợ lực của Người công việc tông đồ mới đem lại kết quả tốt đẹp. Như mẫu gương vị Mục Tử Nhân Lành, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi tình yêu sứ vụ nơi Phêrô phải tuyệt đối, cam đảm và hy sinh vô điều kiện đến độ dám thí mạng sống cho người mình yêu: “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hiến mạng sống mình vì bạn hữu”(Ga 15,13). Tình yêu Thiên Chúa không phải là lời nói suông nhưng còn phải gắn liền với hoạt động sứ vụ. Sau ba câu hỏi để đảm bảo sự trung thành và nâng dần mức độ tình yêu nơi Thánh Phêrô, Chúa Giêsu trao cho Ngài sứ mạng cao cả “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Như vậy, Chính tình yêu Thiên Chúa cách tuyệt đối là động lực, là suối nguồn cho tình yêu phục vụ tha nhân cách quảng đại và nhiệt tâm của những vị mục tử trong Giáo Hội.

“Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy”. Lời mời gọi này không chỉ nhắm vào hàng giáo sĩ nhưng còn nhắm vào mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Lý do là vì chúng ta được tham dự vào ba chứa năng: tư tế, ngôn sứ, và vương đế của Chúa Kitô. Do đó, chúng ta có sứ mạng dấn thân phục vụ anh em mình với khả năng, sức lực và tình yêu của mình. Đồng thời, chúng ta đều phải có trách nhiệm liên đới trong phần rỗi của anh em mình trong đức tin. Vì thế, cùng với lòng mến Chúa, chúng ta cũng mến yêu anh em mình bằng cách sống chứng tá và góp phần loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa đến với mọi người trong thế giới ngày nay.

-Lạy Chúa, xin cho các vị mục tử trong Giáo Hội biết hăng say dấn thân phục vụ Chúa và các linh hồn bằng tình yêu chân thành và quảng đại như Chúa mong ước. Đồng thời, xin cho chúng con biết ý thức sống “mến Chúa yêu người” bằng đời sống chứng tá trong cuộc sống hầu Tin Mừng Chúa lan rộng khắp nơi.


Comments are closed.