Thứ 7 Tuần 7 Phục Sinh – Ngày 30/05/2020

Lời Chúa: Ga 21,20-25

Khi ấy, Phê-rô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giê-su yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy”. Vậy khi thấy môn đệ đó, Phê-rô hỏi Chúa Giê-su rằng : “Còn người này thì sao”. Chúa Giê-su đáp : “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con. Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giê-su không nói với Phê-rô “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giê-su đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

 


Suy niệm

BƯỚC THEO THẦY GIÊSU

“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22).

Sứ mạng của các Tông đồ là làm chứng cho chân lý và tình yêu Thiên Chúa. Qua lời đối thoại với thánh Phêrô, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng người môn đệ có thể sống chứng nhân bằng nhiều cách thế khác nhau. Phêrô và Gioan vì thế cũng có cách thức khác biệt. Nếu như Phêrô được chọn để chăn dắt đàn chiên của Chúa và trung thành với sứ vụ bằng cái chết tử đạo thì vai trò của Gioan là làm chứng tá cho Chúa Giêsu bằng cuộc sống và bằng cả ngòi bút của mình nữa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi nhiều người và ban cho họ những ơn cần thiết để chu toàn được ơn gọi của mình.

“Phần con, con hãy theo Thầy” (Ga 21,22), lời mời gọi của Chúa Giêsu năm xưa, nay Ngài cũng đang ngỏ lời với mỗi người chúng ta một cách tương tự. Ngài mời gọi chúng ta “hãy vác thập giá mình theo Ngài” (Mt 16,24). Bước theo Ngài đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và từ bỏ, ngõ hầu chúng ta có thể đáp lại tiếng Chúa. Chúa mời gọi chúng ta bằng chính Lời Chúa, bằng gương lành của anh em, bằng những sự kiện, biến cố chúng ta gặp mỗi ngày. Muốn nghe được tiếng Chúa mời gọi đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện trong thinh lặng. Chỉ trong cầu nguyện và thịnh lặng chúng ta mới gặp được Chúa và biết phân định ơn gọi của mình. Khi nghe được tiếng Chúa và có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ mau mắn đáp trả và dẫn thân một cách triệt để.

Lạy Chúa Giêsu xin cho chúng con trở thành khí cụ của Chúa, có một chút đóng góp của chúng con để Lời Chúa đến được với anh em con. Xin Chúa ban cho chúng con biết khiêm nhường tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, để chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn, biết dẫn thân và bước theo Chúa một cách mau mắn hơn. Amen.


Comments are closed.