Thứ 5 Tuần 7 Phục Sinh – Ngày 28/05/2020

Lời Chúa: Ga 17,20-26

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con, và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

 


Suy niệm

HIỆP NHẤT TRONG CHÚA

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con, và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,20–21).

Bất cứ một tổ chức, một cộng đoàn nào muốn tồn tại và phát triển cũng cần sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất tạo cơ hội để mọi người hiểu biết nhau, cộng tác với nhau. Nhưng chúng ta thấy không phải lúc nào cộng đoàn cũng có sự hiệp nhất. trong thực tế có biết bao cộng đoàn chia bè, chia cánh. Bởi vì, cái tôi của mỗi người quá lơn. Con người thường hay ích kỷ chứ không nhìn đến nhu cầu của tha nhân. Vì con người quy về chính mình nên xã hội chúng ta đang sống đã và đang xảy ra biết bao bất hòa, chia rẽ xung đột. Sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta quy hướng cái nhìn của mình về Chúa, để xây dựng sự hiệp nhất đích thực.

Chúa Giêsu biết cộng đoàn các môn đệ để có sự hiệp nhất là rất khó khăn. Nên Ngài đã tha thiết xin với Chúa Cha : “Xin cho tất cả nên một”. Sự hiệp nhất đòi hỏi mọi thành viên của cộng đoàn phải biết chia sẻ chân thành với nhau. Khi yêu thương mọi người sẽ đón nhận nhau với những khác biệt của vùng miền, văn hóa, tính cách. Từ đó, chúng ta sẽ kiến tạo nên một cộng đoàn phong phú và hạnh phúc. Để tạo nên một cộng đoàn hiệp nhất, mỗi người cần trở nên những thành viên tích cực góp phần mình xây dựng cộng đoàn. Điều đó được thể hiện khi các thành viên trong cộng đoàn biết quan tâm tới những nhu cầu của người khác, biết bỏ qua những ích kỷ để xây dựng ích chung.

Người ta chỉ nhận ra Giáo hội là Giáo hội đích thực của Chúa Kitô, khi tất cả hiệp nhất và yêu thương. Vì chính Chúa Giêsu đã dạy : “Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Thay lời cầu nguyện, Chúa Giêsu, không chỉ cầu nguyện cho các Tông đồ, mà qua các ông, cho toàn thể Giáo Hội : “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con” (Ga 17, 20). Là chi thể của Giáo hội, chúng ta cần tích cực hơn nữa để góp phần xây dựng sự hiệp nhất. Giáo hội chỉ thật sự hiệp nhất khi mỗi người biết quy hướng về Chúa là cội nguồn của sự sống. Chính khi lãnh nhận được sự sống này, chúng ta được hiệp thông một cách mạnh mẽ với nhau. Bởi vì, chúng ta được hiệp nhất bởi Chúa và trong Chúa.

Lạy Chúa, chúng con khao khát nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong ơn gọi dâng hiến. Chúng con nài xin Chúa giúp chúng con luôn sẵn sàng mở lòng để làm hòa sau mỗi lần bất hòa, ngõ hầu chúng con cùng nhau bước đi trong sứ vụ dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.


Comments are closed.