Thứ 6 Tuần 4 Mùa Chay – Ngày 16/03/2018

Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ trại của người Do thái. Nhưng khi anh em của người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Giêrusalem nói: “Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới thì, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”. Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lên tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, và Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

 


Suy niệm

XEM THƯỜNG

“Ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu” (Ga 7,27).

Có câu chuyện xưa kể rằng: một quan huyện đang ức hiếp một người ngoài chợ. Khi đó, một người lạ đứng ra bênh vực dân lành và khuyên can quan nên ứng xử đúng lý lẽ. Thấy người này ăn mặc bình thường, quan huyện chẳng những không nghe mà còn sai lính đánh cho một trận. Quan đâu biết rằng vị khách ấy chính là hoàng đế mặc thường phục vi hành. Người Do Thái trong Tin mừng hôm nay cũng thế, biết được gốc gác, lai lịch của Đức Kitô, họ tưởng là đã biết rõ về Người. Nhìn bên ngoài Chúa Giêsu trong dáng vẻ một anh thợ mộc con ông Giuse và bà Maria, sống ở làng quê Nazaret nghèo thì có gì là hay! Vì thế, họ coi thường Đức Giêsu và không thể chấp nhận Người là Đấng Kitô.

Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người một cách khiêm nhường đến cùng để nâng con người lên cao tới Thiên Chúa. Đối với con người thành tâm và khiêm tốn, nhìn những việc Chúa làm và nghe những lời Chúa dạy, họ có thể phần nào nhận ra Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Nhưng với sự đố kị và lòng kiêu căng, người Do Thái đã xem thường, chống đối và tìm cách loại trừ Chúa. Sự cứng lòng của người Do Thái đã nhốt kín họ trong những định kiến mê muội về một Đấng Cứu Thế oai phong, lẫm liệt mà quên đi vị vua đích thực đang hiện diện thực sự trước mặt họ.

Trong thời đại hôm nay, chúng ta cần đặt lại vấn đề đức tin. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã đẩy con người vào chỗ xa rời và không tin vào Thiên Chúa. Họ quên rằng Thiên Chúa mới đích thực là căn nguyên và cùng đích mọi loài. Đặc biệt trong mùa Chay thánh, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình để biết khiêm nhường trước thân phận thụ tạo đầy yếu đuối tội lỗi của bản thân và mau mắn trở về với lòng thương xót Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã bị khước từ vì đã chấp nhận thân phận thấp hèn để yêu thương chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra tình yêu cao cả của Chúa qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể nơi Chúa đang trở nên nhỏ bé hết mực để mưu ích cho chúng con. Xin thêm đức tin cho chúng con để có thể nhờ tin mà chúng con đón nhận được ơn hoán cải và hưởng nhờ ơn phục sinh. Amen.


Comments are closed.