Thứ 7 Tuần 4 Mùa Chay – Ngày 17/03/2018

Lời Chúa: Ga 7,40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

 


Suy niệm

ĐỂ CÓ THỂ TIN VÀO ĐỨC GIÊ-SU

Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người (Ga 7,43)

Tin mừng hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri của cụ Simeon năm xưa: “Con trẻ rồi sẽ nên duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng dậy” (Lc 2,34). Đức Giê-su thực sự đã trở nên cớ cho người ta đối nghịch nhau.

Giới lãnh đạo có người ghét có người ngưỡng mộ. Thượng tế và nhóm Pharisêu cố chấp không tin Đức Giê-su và ra lệnh bắt Ngài. Nhóm vệ binh ngất ngây trước lời giảng của Đức Giê-su, họ chống lệnh, không dám bắt Ngài. Đặc biệt, ông thủ lãnh biệt phái Ni-cô-đê-mô rất ủng hộ Đức Giê-su và bênh vực Ngài. Dân chúng cũng chia làm hai: kẻ tin, người không tin.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện không tin. Trước hết, khi chỉ dựa vào kiến thức, con người ta không thể biết đủ và rõ về Đức Giê-su. Thứ đến, lòng người kiêu hãnh, tự phụ thì không bao giờ sáng suốt nhận ra sự thật nơi Đức Giesu. Sau cùng, khi quá coi trọng quyền lợi cá nhân, người ta trở nên cố chấp bảo vệ quyền lợi và chà đạp lẽ phải.

Cần có hai điều kiện để có thể tin Chúa. Trước hết, ta cần chân thành khiêm tốn như nhóm “sót lại” của Israel: Mẹ Maria, Thánh Giuse, Anna, Gioakim, Simeon, v.v. Thứ đến, ta cần phải biết mở lòng và thành tâm thiện chí như Ni-cô-đê-mô, nhóm lính vệ binh hoặc nhóm tông đồ của Đức Giêsu.

Lạy Chúa, ma quỷ luôn thành công trong việc dựa vào tính tự phụ và lòng ham mê của cải, quyền lợi nơi con người để cám dỗ chúng con không tin Chúa. Trước những biến cố trong đời, xin cho chúng con biết nhìn bằng con mắt đức tin để có thể suy theo cách suy của Chúa, nói theo cách nói của Chúa, và phản ứng theo tinh thần của Chúa. Amen.


Comments are closed.