Thứ 5 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 14/11/2019

Lời Chúa: Lu-ca (17,20-25)

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giê-su: “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi.”

 


Suy niệm

NƯỚC THIÊN CHÚA

“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17,21)

“Nước Thiên Chúa” là một chủ đề đã được được loan báo, chuẩn bị và phác họa trong Cựu Ước. Niềm hy vọng “Thiên Chúa sẽ được thiết lập vương quốc Israel”, được cụ thể hóa dưới sự mong đợi một Đấng Messia theo kiểu chính trị. Nước Thiên Chúa là một thực tại huyền nhiệm. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể chỉ cho chúng ta biết bản chất đích thực của Nước ấy.

Trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, những người Pharisiêu đã đặt câu hỏi với Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa: “Khi nào Nước Thiên Chúa đến” (Lc 17,20). Câu trả lời của Đức Giêsu là: “Nước Thiên Chúa đã ở giữa các ông” (Lc 17,21). Điều đó có nghĩa là Nước Thiên Chúa đã khai mào ngay trong thời gian của lịch sử nhân loại. Đức Giêsu chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người là bằng chứng NướcThiên Chúa đã khởi đầu. Các dấu lạ Người làm đều là những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa (x. Mt 12,28). Và sau khi từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu trở về cùng với Chúa Cha. Người đã ban Thánh Thần cho các môn đệ như hoa quả đầu mùa, như lời hứa và bảo chứng của Nước Trời mai sau (x. Rm 8,23; 2Cr 1,22; Ep 1,13-14). Chúa Thánh Thần đã tràn ngập Giáo hội (1Cr 3,16; Rm 5,5) và mở đầu cho Nước Thiên Chúa.

Quả vậy, Hiến chế Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân) đã khẳng định: “Giáo hội chính là hình thức phôi thai của Nước Thiên Chúa ở trần gian” (LG, s.5), nhưng Giáo Hội chưa phải là Nước Thiên Chúa trong hình thái hoàn hảo chung cục. Giáo Hội đang còn lữ hành tại thế. Nước Thiên Chúa vẫn đang âm thầm lớn lên trong trần gian này qua Giáo Hội. Chỉ những ai có đức tin mới có thể nhận ra sự hiện diện âm thầm này.

Khi chịu Phép rửa, mỗi người tín hữu đã đươc ban Thánh Thần, Đấng là Thánh Thần Chân Lý sẽ dạy chúng ta biết tất cả sự thật (x. Ga 16,7) và đưa chúng ta vào trong Sự Thật ấy (x. Ga 16,13). Sự thật về Nước Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta vinh quang của con cái Người (x. Rm 8,19). Bởi vậy, mỗi người tín hữu có nhiệm vụ đón nhận Nước Thiên Chúa đang đến, góp công kiến tạo Nước Thiên Chúa ở trần gian và chuẩn bị cho mình một cách xứng hợp hơn để trở thành công dân Nước Trời. Chúng ta được mời gọi tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội, để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho hết thảy mọi người biết.

Lạy Chúa, xin hãy ban thêm lòng tin và lòng mến cho mỗi người chúng con, để chúng con có thể góp phần vào việc mở mang Nước Chúa ngay ở giữa trần gian này. Amen.


Comments are closed.