Thứ 6 tuần 31 Thường Niên – Ngày 10/11/2017

Lời Chúa: Lc 16,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý thầm nghĩ rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’.

Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

 


Suy niệm

HÀNH ĐỘNG KHÔN KHÉO

“Người quản gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi” (Lc 16,3)

Tin Mừng hôm nay đã họa lại hình ảnh người quản gia không hoàn thành trách nhiệm, “phung phí tài sản của ông chủ”, bị thôi việc, và được khen là khôn khéo biết phòng xa: “Mình phải làm gì để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ” (Lc 16,4). Đức Giêsu lấy làm tiếc vì “con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng” (Lc 16,8b). Người không khen sự tính toán bất lương, ăn cắp của chủ, nhưng muốn nói đến sự khôn khéo biết phòng xa. Người ta biết tính toán, biết khôn khéo phòng xa cho cuộc sống đời này, nhưng không ai biết tính toán và phòng xa cho cuộc sống đời sau. Người khôn khéo biết phòng xa đích thực là người biết: trước hết lo tìm kiếm nước Thiên Chúa. Đây chính là lời mời gọi người Kitô hữu biết khéo sử dụng mọi ơn lành Chúa ban, hầu đạt được cùng đích của cuộc đời là nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Sống mầu nhiệm các Thánh cùng thông công trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn lại càng thúc bách chúng ta suy ngẫm về trách nhiệm quản lý cuộc đời mình. Thời gian chúng ta sống là một hồng ân, là một cơ hội duy nhất để sinh hoa lợi, điều mà người chết không thể làm gì được. Vì thế, người quản lý khôn khéo là người luôn chọn Chúa làm cùng đích đời mình, để mọi suy nghĩ, việc làm trong cuộc đời luôn qui hướng về Chúa, và thực thi thánh ý Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con càng ngày càng trở nên con cái ánh sáng qua lời nói và cách hành xử với mọi người, đồng thời không quay lưng trước lời mời gọi của Chúa, trước ánh nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người chúng con. Amen.


Comments are closed.