Đức Thánh Cha chủ lễ cầu hồn cho 151 Hồng Y và Giám Mục

VATICAN. Sáng ngày 3-11-2017, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 15 Hồng Y và 137 GM qua đời trong 12 tháng qua, trong đó có 3 GM Việt Nam.

 Ba GM Việt Nam là Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên GM Nha Trang qua đời ngày 2-2 năm nay, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, GM Phan Thiết qua đời ngày 1 tháng 3, và Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám Mục Thái Bình, qua đời ngày 5 tháng 10 mới đây. Ngoài ra có 7 GM ở Hoa Lục.

 Đồng tế với ĐTC có 40c HY và 30 GM hiện diện ở Roma, với trước sự tham dự của hơn 1 ngàn tín hữu.

 Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc thánh lễ, ĐTC mời gọi mọi người hãy tin tưởng và hy vọng đứng trước cái chết, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ngài nói:

 ”Niềm tin mà chúng ta tuyên xưng nơi sự phục sinh làm cho chúng ta trở thành những con người hy vọng và không tuyệt vọng, những người của sự sống chứ không phải của sự chết, vì chúng ta được an ủi nhờ lời hứa sự sống đời đời, có cội rễ nơi sự hiệp nhất với Chúa Kitô phục sinh”.

 ”Niềm hy vọng ấy giúp chúng ta có thái độ tín thác đứng trước cái chết. Thực vậy, Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng sự chết không phải là lời nói cuối cùng, nhưng chính tình yêu thương xót của Chúa Cha biến đổi và làm cho chúng ta được sống tình hiệp thông vĩnh cửu với Chúa”.

 ĐTC cũng nhắc đến các Hồng Y và GM đã giã từ chúng ta sau khi phục vụ Giáo Hội và Dân Chúa đã được ủy thác cho các vị, trong viễn tượng vĩnh cửu. Ngài nói: “Trong khi chúng ta cảm tạ Chúa vì việc phục vụ quảng đại của các vị dành cho Tin Mừng và Giáo Hội, dường như chúng ta được nghe lập lại với Thánh Phaolô Tông Đồ: ”Niềm hy vọng không đánh lừa” (Rm 5,5). Thiên Chúa là Đấng tín trung và niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa không phải là hư vô. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria chuyển cầu cho các vị, để họ cũng được tham dự bữa tiệc vĩnh cửu, họ đã nếm hưởng trước trong cuộc lữ hành trần thế này” (Rei 3-11-2017)

Nguồn| Vietvatican

Comments are closed.