Thứ 6 Tuần 27 Thường Niên – Ngày 12/10/2018

Lời Chúa: Lc 11,15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: ‘Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi’. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN NƯỚC THIÊN CHÚA

“Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi” (Lc 11,20).

Trong suốt cuộc đời của mình, Chúa Giêsu dùng lời rao giảng và các phép lạ để mời gọi con người đón nhận nước Thiên Chúa. Một số đông đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi trở nên môn đệ của Người. Thế nhưng, nhiều người vẫn một mực từ chối tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ. Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra điều này.

Trước phép lạ trừ quỷ của Chúa Giêsu, một số người cho rằng Chúa Giêsu là người bị quỷ ám nên có thể dùng quyền của quỷ vương mà trừ quỷ. Một số khác thì cứng lòng tin nên thử thách Chúa qua việc đòi một dấu lạ từ trời xuống. Những người còn lại có những suy nghĩ riêng của mình nhưng không ít người đã tin nhận Chúa Giêsu, Đấng thiết lập Nước Thiên Chúa giữa thế gian. Trước thái độ của dân chúng, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn và tận tình giải thích để giúp họ có thể hiểu và đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho họ cách nhưng không. Tuy nhiên, Chúa Giêsu tỏ thái độ dứt khoát đối với những ai không tin Ngài: “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán” (Lc 11,23). Như thế, mọi người cần có thái độ dứt khoát trong việc chọn Chúa, nhất là cần nỗ lực sống theo thánh ý Chúa để luôn sống trong ân nghĩa với Chúa.

Ngày hôm nay, con người gặp phải nhiều khó khăn trong việc chọn Chúa và đón nhận Nước Thiên Chúa. Nhiều người vẫn còn nghi ngờ, cứng lòng tin hay lạc xa đường lối Chúa vì họ chạy theo các triết thuyết sai lạc, cũng như ủng hộ những lối sống không có Thiên Chúa. Mặc dù vậy, Chúa vẫn âm thầm chờ đợi và mời gọi con người trở về với Chúa để ban sự sống thần linh cho họ. Trước bối cảnh này, chúng ta hãy can đảm và dứt khoát đón nhận Nước Thiên Chúa với lòng chân thành và niềm tin mạnh mẽ. Cách cụ thể, mỗi người cần sống thánh trong từng giây phút hiện tại để có thể chiến đấu và chiến thắng ba thù không ngừng tấn công chúng ta. Có như thế, chúng ta mới thật sự thuộc trọn về Chúa và sống trong tình yêu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn chúng con phải hư mất nhưng luôn tìm mọi cách để chúng con được gia nhập vào Nước Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa! xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và tuân hành thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình. Nhờ đó, qua chúng con, nhiều người được đón nhận ơn cứu độ mà Chúa thương ban. Amen.


Comments are closed.