Thứ 5 Tuần 27 Thường Niên – Ngày 11/10/2018

Lời Chúa: Lc 11,5-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

 


Suy niệm

CẦU NGUYỆN TRONG TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Liền sau trình thuật Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, thánh sử Luca tiếp tục thuật lại hai dụ ngôn và sáu khẳng định của Chúa Giêsu, để cho thấy tâm tình phải có khi cầu nguyện: lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, Đấng là Cha rất nhân lành sẽ ban cho chúng ta là con cái của Người những điều tốt nhất. Tâm tình này sẽ sáng tỏ hơn khi suy niệm về ba khẳng định của Chúa Giêsu: “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Khi cứ xin thì ta sẽ được gì?

Trong dụ ngôn thứ nhất (x. Lc 11,5-8), anh bạn lì chỉ “xin” ba ổ bánh mì. Nhưng Chúa Giêsu nói, người kia sẽ cho tất cả những gì anh ta “cần” (x. Lc 11,8). Vậy khi ta “cứ xin” thì Thiên Chúa sẽ cho điều ta “cần”. Ai trong chúng ta cũng biết rằng Thiên Chúa là Cha nhân lành và khôn ngoan. Vậy thì điều Người thấy là “cần” cho ta chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn điều ta “xin”.

Khi cứ gõ cửa thì điều gì sẽ mở ra cho ta?

Chúa Giêsu hứa: Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người (x. Lc 11,13). Cho dù ta xin bất cứ sự gì, thì trước tiên hết, Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần cho ta. Tại sao? Vì Thiên Chúa muốn mở cửa tâm hồn cho ta bước vào sự thông hiệp với Người. Chính thánh Phaolô đã hằng cầu xin ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần cho các Kitô hữu để họ được tháp nhập vào ân sủng của Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa Cha (x. 2 Cr 13,13). Như vậy, nếu “cứ gõ” thì Thiên Chúa sẽ mở cho ta cánh cửa thông hiệp với Người. Nhờ đó, càng cầu nguyện mối liên kết giữa ta với Thiên Chúa càng thêm sâu đậm. Ơn này cao trọng biết bao để chúng ta là những người con có thể thân thưa bất cứ điều gì với Thiên Chúa là Cha mình.

Khi cứ tìm thì ta sẽ thấy gì?

Khi người ta “tìm” điều mình “xin” thì Thiên Chúa ban cho điều họ “cần”. Khi “gõ” cửa nhà Thiên Chúa, người ta liền được ban ơn thông hiệp của Thánh Thần. Qua đó, người ta thấy được Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và nhân hậu, rất mực yêu thương và hằng mong con người đến thông hiệp với Ngài. Người ta cũng nhận ra, điều cần trên hết là được thông hiệp với Thiên Chúa, được tháp nhập vào ân sủng và tình yêu của Người; và điều phải tìm là thánh ý Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình chứ không phải áp đặt ý mình lên thánh ý Thiên Chúa. Như thế, điều tốt nhất ta có thể làm khi cầu nguyện là tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng hằng cầu thay nguyện giúp cho chúng con bằng những tiếng rên siết khôn tả (x. Rm 8,26), xin dạy cho chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, ngõ hầu chúng con luôn biết tìm và thực thi thánh ý trong cuộc đời. Amen.


Comments are closed.