Thứ 6 Tuần 27 Thường Niên – Ngày 11/10/2019

Lời Chúa: Lc 11, 15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

 


Suy niệm

SỰ HIỆN DIỆN VÀ SỨ MẠNG CỦA CHÚA GIÊSU

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi” (Lc 11,20).

Với sự hiện diện của Chúa Giêsu thì Nước Thiên Chúa đã đến: “Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi” (Lc 11,20). Sự hiện diện là sự có mặt nơi đây và lúc này. Sự có mặt của Chúa Giêsu vào thời điểm ấy đã cho thấy Nước Thiên Chúa đã đến giữa những người đang nghe Chúa nói và đang thấy Chúa làm qua hành động trừ quỷ của Người bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài chính là Đấng mà thánh sử Gioan đã nói: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1), đã làm người và ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Mang thân phận con người, Chúa Giêsu hiện diện với sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Ngài cũng phải chịu những giằng co bên trong và bên ngoài, giữa những cám dỗ trong hoang địa 40 đêm ngày và trong hành trình rao giảng cho đến những thách thức trên đỉnh cao thập giá. Sự hiện diện của Chúa Giêsu còn cho thấy ma quỷ là môt thực thể đầy nguy hiểm như Ngài nói: “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống” (Lc 10,18), đồng thời “Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo” (Lc 22,31) và nó có thể đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó hợp tác với nó. Nhưng sau tất cả, Chúa Giêsu vẫn là “người mạnh hơn”.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu là lời mời gọi mọi người đi vào Nước Thiên Chúa, đặc biệt mời gọi người Kitô hữu hiện diện với sứ mạng trở nên dấu chỉ Nước Thiên Chúa bằng chính sức mạnh của Thiên Chúa, giữa một thế giới còn đó nhiều người: đau khổ, thất vọng, phá thai, tự tử… và trước nhiều sự thách thức, cám dỗ ngọt ngào bên trong và bên ngoài đang len lỏi khắp nơi trong tư tưởng, lời nói và hành động của con người. Để đáp lại lời mời gọi ấy, chắn hẳn con người, đặc biệt người Kitô hữu không thể đi ra khỏi những kinh nghiệm giằng co, chiến đấu mà Chúa Giêsu đã từng trải, nhất là kinh nghiệm cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một tâm hồn như trẻ thơ phó thác nơi Thiên Chúa, và một sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Đồng thời xin Chúa cho chúng ta có khả năng thắp lên ngọn nến của niềm hy vọng trong đời sống này bằng sự tỉnh thức, cầu nguyện và không ngừng thưa lên: “Lạy Cha… xin cho triều đại Cha mau đến…và xin chớ để chúng ta sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6,9-13) để có thể trở nên dấu chỉ cho sự hiện diện của Nước Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.