thứ 7 Tuần 27 Thường Niên – Ngày 12/10/2019

Lời Chúa: Lc 11, 27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG SỐNG LỜI CHÚA

“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. (Lc 11,27-28)

Khi chứng kiến sự khôn ngoan của Đức Giêsu qua những lời giảng dạy, một người đã thốt lên rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Lời khen đó là lời tôn vinh mẹ của Đức Giêsu vì Ngài là người con khôn ngoan lỗi lạc. Nhưng đáp lời khen đó, Đức Giêsu đã phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Phải chăng Đức Giêsu không muốn tôn vinh mẹ của mình? Hay Đức Giêsu muốn đề cao một ai đó? Không phải thế! Đức Giêsu đã gián tiếp đề cao và tôn vinh mẹ của mình một cách thật khéo léo và khôn ngoan.

Thật vậy, chẳng có ai trên trần gian này đã gắn bó cuộc đời mình với Thiên Chúa cách sâu đậm như mẹ Maria. Chúng ta cùng chiêm ngắm mẹ Maria, để thấy được sự cao cả này. Trong biến cố Truyền Tin, mẹ Maria đã vâng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong sự tín thác, dù cho mẹ không hiểu ý định của Thiên Chúa: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”(Lc 1,34). Và khi sứ thần nói về quyền năng cao cả của Thiên Chúa, mẹ đã thưa ngay: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Trong biến cố lạc mất con tại đền thờ Giêrusalem, trước những lời nói chướng tai và khó hiểu của Đức Giêsu: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49), mẹ Maria chỉ ghi nhớ và suy niệm những điều ấy trong tâm hồn mình. Trong phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu tại tiệc cưới Cana, mẹ Maria đã nêu gương sáng khi truyền đạt kinh nghiệm sống đức tin của mình cho người khác. Mẹ đã dặn những gia nhân rằng: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Vì đã gắn bó và tuân giữ trọn lời Chúa dạy, nên giờ đây, mẹ đang hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Đàng.

Chúng ta đã được lắng nghe Lời Chúa rất nhiều lần qua các thánh lễ, qua những giờ đọc Kinh Thánh. Thế nhưng, ta đã có thái độ như thế nào khi đón nhận Lời Chúa? Ta nghe Lời Chúa cho qua lần chiếu lệ, hay để tâm suy gẫm. Ta để cho Lời Chúa vụt qua trong tâm trí, hay đã đem Lời Chúa vào trong cuộc sống của ta. Ta đã thực thi Lời Chúa dạy như thế nào trong đời sống của ta? Lời Chúa đã thực sự là kim chỉ nam, là lẽ sống cho cuộc đời của ta chưa? Thật là khó cho chúng ta tuân giữ Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Vì thế, ta hãy thinh lặng bên Chúa để nhìn lại chính mình, nhìn lại thái độ và cách sống của ta đối với lời dạy của Chúa. Ta hãy lắng lòng để nhìn lại những gì đã qua, để thay đổi ở hiện tại và định hướng cho một tương lai gắn bó với Chúa. Chúng ta cùng chạy đến với Mẹ Maria, noi gương Mẹ mà gắn bó cuộc đời của mình với Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ Maria, ban ơn trợ giúp để ta biết xây dựng đời mình trên nên tảng Lời Chúa, ngõ hầu ta có thể sống và làm chứng cho Chúa giữa trần thế hôm nay. Amen.


Comments are closed.