Thứ 5 Tuần 27 Thường Niên – Ngày 10/10/2019

Lời Chúa: Lc 11,5 – 13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

“Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người” (Lc 11,13).

Để nói đến lợi ích của sự kiên trì, ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “có chí thì nên” hay “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Để được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, con người luôn phải cố gắng và nỗ lực từng ngày, từng giờ. Do đó, trên đường đến thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng.

Trong đời sống thiêng liêng của tín hữu, sự kiên trì cầu nguyện còn quan trọng và cần thiết hơn nữa bởi vì Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy tỉnh thức cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ” (Mt 26,41) và “Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người” (Lc 11,13). Trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, theo sự hướng dẫn của Thần Khí, người tín hữu được mời gọi chuyên cần, tỉnh thức, dùng lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi (x. Ep 6,18). Sự kiên trì cầu nguyện nói lên lòng thành của người tín hữu với Đấng mà họ tôn thờ. Từ đó, sự kiên trì cầu nguyện giúp người tín hữu ngày càng đi sâu hơn vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa, để gặp gỡ Thiên Chúa trong tương giao cá vị với Ngài.

Việc cầu nguyện liên lỉ không ngừng chỉ có thể phát xuất từ tình yêu. Cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện là cuộc chiến đấu của tình yêu khiêm nhường, tin tưởng và kiên trì. Việc kiên trì cầu nguyện chống lại tính ươn lười và sự nặng nề của con người . Do đó, việc kiên trì cầu nguyện đòi hỏi người tín hữu phải can đảm từ bỏ những quyến rũ của xác thịt và siêng năng cầu nguyện trong tất cả công việc hằng ngày. Cầu nguyện không ngừng giúp người tín hữu sống trong ân sủng và bình an. Nếu không cầu nguyện, không để Thần Khí hướng dẫn, con người sẽ rơi vào ách nô lệ của tội lỗi (x. Gl 5,16 – 25).

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một phương thế vững chắc để đến với Chúa gần hơn mỗi ngày, đó là việc kiên trì cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng con vẫn còn nhiều ươn lười, chưa dám bước ra khỏi con người cũ để đến với Chúa. Xin Chúa đổ tràn Thánh Thần tình yêu của Chúa trên chúng con, để chúng con can đảm cởi bỏ những ham mê đang ràng buộc chúng con. Ngõ hầu, chúng con hết lòng theo Chúa, phụng sự Chúa và anh em. Amen.


Comments are closed.