Thứ 6 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 28/09/2018

Lời Chúa: Lc 9,18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

 


Suy niệm

ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC GIÊSU LÀ AI?

“Người lại hỏi: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa” (Lc 9,20).

Sau khi thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu được dân chúng tung hô (x. Lc 9, 10-17). Còn các môn đệ tự hào về Thầy của mình vì được chứng kiến biết bao phép lạ mà Thầy đã thực hiện, các ông đang còn hào hứng thì Chúa liền hỏi: “Đám đông dân chúng nói Thầy là ai?” (Lc 9,18).

Theo các môn đệ, người ta nghĩ Đức Giêsu có thể là ông Gioan Tẩy Giả, hoặc là ngôn sứ vĩ đại Êlia, hoặc là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Quả thực, đây là những nhân vật đã từng xuất hiện giữa dân và có tầm ảnh hưởng quan trọng trong những lúc dân Israel gặp cảnh áp bức của đế quốc. Có vẻ như, dân chúng đang chờ đợi nơi Chúa Giêsu sẽ làm một cuộc cách mạng nào đó để giải phóng dân tộc.

Chúa không dừng lại đó mà quay sang hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nghĩ Thầy là ai?” (Lc 9,20). Chúa Giêsu muốn biết các môn đệ thân tín nghĩ gì về mình. Phêrô thay lời cho các anh em khác dõng dạc trả lời: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20). Quả thực, Phêrô đã trả lời rất chính xác. Đức Giêsu là Đấng Kitô hay còn gọi là Đấng Mêsia mà dân Israel đã mong đợi từ bao đời. Đấng ấy được xức dầu để làm vua Israel.

Nhưng có vẻ Phêrô cũng ngộ nhận về khuôn mặt của Đấng Mêsia nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu không phải là Đấng Mêsia chính trị sẽ giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của Rôma, cũng không phải Người sẽ làm một vị vua trần thế đầy quyền uy. Ngài là Đấng Mêsia như một Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Ngay sau đó, Đức Giêsu mạc khải cho các môn đệ hành trình sắp tới của mình: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, rồi bị giết đi và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” (Lc 9,22).

Đối với người Kitô hữu chúng ta hôm nay, Đức Giêsu là ai và chúng ta đang đi theo một Đức Giêsu nào? Có những lúc cuộc đời gặp nhiều may mắn, chúng ta dễ dàng tuyên xưng niềm tin vào Chúa, bước theo Chúa. Nhiều khi chúng ta lại chạy đến với Chúa như một ông thần tài, thần hộ mệnh vì Người ban cho chúng ta nhiều ân huệ. Tuy nhiên, những lúc gặp đau thương trong cuộc sống, những khi xin mãi mà sao Chúa không nhậm lời, liệu rằng ta còn tin vào Chúa là Cha, là Đấng đầy tình yêu thương, dám phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng hay không. Đức Giêsu là ai với mỗi người chúng ta là câu hỏi mà ta cần lặp đi lặp lại trong suốt hành trình cuộc sống.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn đức tin để con luôn vững tin vào Chúa trong những lúc gặp gian truân của cuộc sống. Xin dẫn con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ lo lắng đến tín thác. Xin đổ đầy niềm tin và bình an trong trái tim con. Amen.


Comments are closed.