Thứ 5 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 27/09/2018

Lời Chúa: Lc 9,7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

 


Suy niệm

THÁI ĐỘ TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

“Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm” (Lc 9,7).

Bằng các việc làm khác nhau như rao giảng, làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, sự xuất hiện của Chúa Giêsu dẫn đến những câu hỏi thắc mắc cho nhiều người: “Đức Giêsu là ai?”, “ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9). Người ta cũng có những phản ứng và thái độ khác nhau đối cới Chúa Giêsu. Một số người thán phục và yêu mến: dân chúng khắp nơi lũ lượt kéo đến đi theo Người (Mt 4, 23-25). Có người lại lo sợ, chẳng hạn Tiểu vương Hê-rô-đê trong Tin Mừng hôm nay: “Nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm” (Lc 9,7). Nghe những đồn thổi về Chúa Giêsu, Hê-rô-đê phân vân, lo sợ, vì ông cho rằng Gio-an Tẩy giả đã sống lại. Gio-an là người ông đã giết chết, bởi vì Gioan dám nói sự thật, gây ảnh hưởng xấu cho tiền đồ của ông. Giờ đây, với sự xuất hiện của Đức Giêsu, Hê-rô-đê lo sợ, bởi biết đâu công danh sự nghiệp của ông một lần nữa bị tra vấn.

Nói người nghĩ đến ta. Thái độ của Hê-rô-đê trước sự hiện diện của Chúa Giêsu hôm nay cũng mời gọi người Kitô hữu nhìn lại thái độ của mình đối với Chúa Giêsu. Đã bao lần vì những đam mê và lợi ích trần thế, tôi cảm thấy phân vân, bối rối, không dám nhận mình là Kitô hữu; người thuộc về Chúa Kitô! Tôi có dám chấp nhận bị mất một công việc mình yêu thích, chỉ vì lý lịch ‘con nhà có đạo’! Tôi phải bỏ qua một hợp đồng làm ăn có thể thu lợi cao, bởi vì không muốn làm ngược lại điều răn của Chúa! Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm sống trước nhan Chúa, sống trước sự hiện diện của Chúa, bằng sự chân thật và yêu mến để làm chứng cho Tin mừng và sự thật, dù có bị thiệt thòi hay mất mát về vật chất.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng con quá mải mê chạy theo giá trị vật chất, mà quên mất Chúa. Xin Chúa cho con xác tín rằng ngoài Chúa ra mọi sự chỉ là phù vân (Gv 1,2.); ngõ hầu, chúng con can đảm đánh đổi mọi sự cốt để được có Chúa như thánh Phaolô đã xác tín: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-9). Amen!


Comments are closed.