Thứ 7 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 29/09/2018

Lời Chúa: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – ĐẤNG BAN ĐỨC TIN

“Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” (Ga 1, 49)

Lời tuyên xưng đức tin của Nathanael vào Đức Kitô: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” (Ga 1, 49), đã nêu lên một yếu tố quan trọng về thân thế của Đức Kitô. Ngài là Thiên Chúa thật đã nhập thể làm người. Ngài là Đấng mà thánh Phaolô đã khẳng định: “Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người” (Cl 1, 15-16). Bởi thế, Ngài là Đấng mà muôn loài thụ tạo phải phụng thờ. Ngài là Đấng đáng để chúng ta tin và cũng chỉ có Ngài mới mang lại niềm tin cho chúng ta.

Các Tổng Lãnh Thiên Thần, mà chúng ta mừng kính hôm nay, là những thụ tạo vô hình được Thiên Chúa tạo dựng. Các ngài được hưởng kiến trực tiếp Nhan Thánh Thiên Chúa (X. Mt 18, 10). Các ngài mang trong mình sứ mạng phụng sự Thiên Chúa theo những cách thế riêng. Cụ thể, sách Khải Huyền nói đến thiên thần Michael trung thành với Thiên Chúa Ba Ngôi chống lại Satan và bè lũ của nó (X. Kh 12, 7). Thiên thần Gabriel lại mang sứ vụ truyền tin từ Thiên Chúa đến với con người, nổi bật với sứ mạng truyền tin cho Đức Maria (X. Lc 1, 11-19). Thiên thần Raphael lại được Thiên Chúa sai đến gìn giữ và giúp đỡ những người Chúa chọn mà gia đình ông Tobia là một điển hình. Mỗi vị mang một sứ mạng và tất cả đều nhằm phục vụ cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Cũng như các thiên thần, con người cũng là những thụ tạo của Thiên Chúa. Khác với các thiên thần, con người chưa được trực tiếp hưởng Nhan Thánh Chúa nhưng được Thiên Chúa mời gọi vào hưởng sự sống của Ngài qua việc tin vào Đức Kitô và vâng nghe Lời Người: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5). Hành trình đức tin của mỗi người, một phần nào đó, được khắc họa nơi chân dung của Nathanael. Khi chưa gặp Đức Kitô thì có vẻ nghi ngờ và thách thức. Nhưng khi đã gặp gỡ, được Ngài đụng chạm đến cõi lòng, ông đã tin, đã trở thành môn đệ thân tín và để Ngài sai đi. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có thể như Nathanael, dám mở lòng mình ra để gặp gỡ Ngài, để cho Ngài đụng chạm đến cõi lòng, để cho Ngài biến đổi nên người môn đệ thân tín và để Ngài sai chúng ta đi theo như ý Ngài muốn ?

Lạy Chúa, chúng con chỉ là những thụ tạo nên có bổn phận phải phụng sự Ngài. Tuy nhiên, Chúa không coi chúng con là tôi tớ nhưng như bạn hữu. Chúa mời gọi chứ không ép buộc chúng con tin vào Ngài và vâng nghe lời Ngài. Vậy mà chúng con đã nhiều lần nghi ngờ và thách thức Chúa, thậm chí còn bỏ Chúa mà chạy theo những sự phù vân đời này. Có lẽ chúng con chưa thực sự gặp gỡ được Chúa. Đức tin của chúng con còn yếu đuối và nhỏ bé. Xin cho chúng con dám mở lòng mình ra để thực sự gặp gỡ được Chúa, để được Ngài nâng đỡ và ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.


Comments are closed.