Thứ 6 tuần 23 Thường Niên – Ngày 15/09/2017

Lời Chúa: Ga 19, 25 – 27

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA, MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Cuộc sống là những mối tương quan xã hội, và nếu để hiểu và biết về ai đó thì con người có lẽ con người phải có những mối liên hệ nào đó. Theo lẽ tự nhiên, điều đó có lẽ là sự gặp gỡ tiếp xúc, và đó có thể là mối quan hệ bạn bè, thầy trò, hoặc hơn thế nữa là giữa vợ chồng, con cái, anh chị em với nhau. Như thế, một cách nào đó chúng ta có thể hiểu rằng, có lẽ đằng sau sự khôn lớn của một người con đó chính là sự dõi theo của một người cha, người mẹ.

Bước theo Chúa Giêsu trên đường đời dương thế, có lẽ Mẹ Maria là người cảm được nhiều điều nhất. Mẹ nhìn con nằm trong máng cỏ khi sinh ra không có nơi ở trọ. Mẹ cùng con vội vã đêm khuya chạy trốn sang Ai cập để thoát khỏi sự đuổi giết của vua Hêrôđê. Mẹ chứng kiến và dõi theo con khi con bị bắt, bị đánh đòn, bị đóng đinh và treo trên thập giá. Mẹ ở dưới chân thập giá và chứng kiến con mình sinh thì, cùng tháo xác và an táng con mình.

Có niềm vui nào cho bằng niềm vui của người mẹ khi thấy con mình khôn lớn. Và có nỗi buồn nào cho bằng nỗi buồn của người mẹ khi chứng kiến con mình chết nhục nhã trên thập giá. Đau xót thay người đã nâng niu yêu thương con của mình, nay lại phải ôm con mình trong tay khi đã không con chút hơi thở.

Lạy Chúa Giêsu, con xin được cùng với Mẹ Maria nhìn lên Thánh giá Chúa, để cảm thấy nỗi ưu buồn của Ngài về tội lỗi của con, cũng qua đó cho con thấy được tình thương hải hà của Chúa dành cho con người chúng con với quá nhiều bất toàn. Nhìn lên Thánh giá Chúa, con nghĩ tưởng mình phải chết đi cho tội lỗi, để con được sống lại với Chúa trong sự sống mới. Vì “tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu thì được sống muôn đời, và Chúa Giêsu sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40).


Comments are closed.