Thứ 6 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 14/09/2018

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 


Suy niệm

THÁNH GIÁ TÌNH YÊU

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16)

Thánh giá là biểu tượng cho Kitô giáo, cho niềm tin của Kitô hữu, cho ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Thánh giá xuất hiện rất nhiều trong các nhà thờ, các nơi thờ phượng và trong các gia đình Công Giáo. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ thích đeo trang sức hình thánh giá, ngay cả các bạn chưa phải là Công Giáo. Thế nhưng khi nói đến thập giá trong cuộc sống, nhiều người tỏ ra sợ hãi, trốn tránh. Chúng ta muốn giấu mình trong “vỏ kén” của sự an toàn, thoải mái. Chúng ta tôn kính Thánh giá, đeo Thánh giá nhưng mầu nhiệm Thánh giá dường như còn xa lạ với chúng ta. Xa lạ với mầu nhiệm Thánh giá tức là chưa cảm nghiệm được tình yêu sâu đậm, cụ thể Ngài dành cho mỗi chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một Người là Đức Giêsu Kitô. Chúa xuống thế làm người để cảm thông, để cùng chia sẻ thân phận với con người. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về cách thức Người sẽ phải chết cách nào: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy” (Ga 3, 14). Chính khi được giương cao, Chúa Giêsu đã kéo toàn thể nhân loại lên với Người, vượt lên khỏi hố sâu tử thần là tội lỗi và sự chết. Chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa cũng là chiến thắng của chúng ta. Nơi thánh giá, Chúa Giêsu đã tự trao ban chính mình, sống trọn vẹn cho thánh ý Chúa Cha và cho nhân loại. Vì thế, Thánh giá còn là biểu tượng của tình yêu đến cùng.

Trao ban là đòi hỏi thiết yếu của tình yêu đích thực, trao ban đúng nghĩa nhất là cho đi chính mình, là sống mầu nhiệm thập giá mỗi ngày. Đó là những hy sinh nho nhỏ khi chúng ta dám chủ động nói lời xin lỗi, hay vui vẻ chấp nhận những trái ý mà tha nhân gây ra cho ta. Khi sống trọn vẹn mầu nhiệm thánh giá, ta sẽ đón nhận được sứ điệp tình yêu từ thánh giá.

Lạy Chúa, chúng con thờ lạy thánh giá Chúa, và tưởng niệm cái chết vinh quang của Ngài. Ngài đã chịu khổ hình vì chúng con, xin mở lượng từ bi thương xót. Amen.


Comments are closed.