Thứ 5 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 13/09/2018

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn-đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây : Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia ; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân-nghĩa gì nữa ? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân-nghĩa gì ? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vai mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì ? Cả những người lỗi tội cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian-ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con ; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

 


Suy niệm

SỐNG NHÂN TỪ NHƯ THIÊN CHÚA CHA

“Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.” (Lc 6, 36)

Lòng nhân từ của Thiên Chúa hằng trải dài qua muôn ngàn thế hệ, từ đời nọ đến đời kia (x. Lc 1, 50). Quả thế, với ý định khôn ngoan và nhân lành, cùng tình yêu thương nhiệm mầu, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất muôn loài, trong đó có con người để con người được thông phần vào sự sống thần linh của Người (x. LG số 2). Trong khi Thiên Chúa không ngừng thi ân giáng phúc, Tổ Tông loài người lại khước từ ân huệ ấy để rồi phạm tội bất tuân phục. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn rất mực yêu thương, Người hằng tỏ lòng thương xót đối với con người qua lời hứa ban Đấng Cứu Độ (x. St 3, 15). Qua việc chọn gọi Nô-ê, Ap-ra-ham, Gia-cóp, Mô-sê, … và các Ngôn Sứ, Thiên Chúa chấp nhận cúi xuống đối thoại với con người để từ đó nâng con người lên một tầm cao mới và dẫn đưa con người vào trong tương quan giao ước. Từ đây, Thiên Chúa can thiệp cũng như tác động cách trực tiếp trên cuộc sống của từng con người. Dù cho con người bao lần bội phản, bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa thuở ban đầu. Sự trao hiến chính Con Một là Đức Giê-su Ki-tô đã minh chứng tình yêu và lòng nhân từ tột cùng nơi Thiên Chúa (x. Ga 3, 16).

Cuộc sống trần thế của Chúa Giê-su là sự phác họa tuyệt vời và hoàn hảo về hình ảnh cũng như lòng nhân từ của Thiên Chúa. Những lời giảng dạy và hành động của Người đều được quy hướng về Chúa Cha (x. Ga 6, 37-40). Các giáo huấn của Chúa Giê-su dành cho mọi người, cách riêng cho người môn đệ cũng không đi ra ngoài nguyên tắc nền tảng đó, nghĩa là dựa trên sự nhân từ, hoàn thiện vốn có nơi Thiên Chúa (x. Mt 5, 48). Lòng nhân từ ấy luôn mang chiều kích phổ quát, nghĩa là hằng tuôn đổ trên tất cả mọi người, không phân biệt người lành cũng như kẻ dữ (x. Mt 5, 45). Thấm nhuần lời dạy của Chúa Giê-su, người môn đệ luôn được mời gọi sống tinh thần tha thứ và lòng nhân từ trong từng giây phút của cuộc sống. Tinh thần ấy phải vượt qua sự công bằng cũng như sự tương tác qua lại theo lẽ tự nhiên của con người. Thay vì chỉ dừng lại ở việc yêu thương và làm phúc cho những ai yêu thương và làm phúc cho mình, người môn đệ hãy sẵn sàng bày tỏ tình yêu thương, lòng bác ái với tất cả mọi người, dù đó là người công chính hay là bất chính, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người (x. Lc 6, 38).

Lạy Thiên Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Xin cho chúng ta luôn mặc lấy lòng nhân từ của Chúa để luôn biết xót thương đối với tất cả mọi người. Amen.


Comments are closed.