Thứ 5 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 06/09/2018

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

 


Suy niệm

ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA MỜI GỌI

“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5)

Một cuộc gặp gỡ cá vị trong đức tin luôn là tiền đề cho sự biến đổi tận căn của một con người. Điều này chúng ta được chứng kiến trong bài Tin mừng hôm nay, qua cuộc đời của Thánh Phêrô. Đó luôn là tiến trình xuất phát từ Thiên Chúa: Chúa Giêsu lên thuyền của Phêrô (x. Lc 5,3), Người bảo ông hãy thả lưới bắt cá (x. Lc 5,4), và gọi ông trở thành môn đệ (x. Lc 5,10). Chúa Giêsu đã chinh phục Thánh Phêrô ngay trong chính hoàn cảnh sống và ngay trong chính thế mạnh của thánh nhân.

Về phần mình, Thánh Phêrô cũng thực hiện một tiến trình đáp lại lời mời gọi: Trước tiên ngài bỏ ý riêng và làm theo ý Chúa (x. Lc 5,5), thứ đến khiêm tốn về thân phận của mình (x. Lc 5,8), và cuối cùng từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa (x. Lc 5,11).

Như thế, tiến trình đáp lại tiếng Chúa luôn phải xuất phát từ việc bỏ đi ý riêng của mình để thực thi thánh ý Chúa. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô ở bài đọc 1, đó là từ bỏ sự khôn ngoan giả để có được sự khôn ngoan thật (x. 1 Cr 3,18).

Ngày hôm nay, qua các dấu chỉ của thời đại, Chúa Giêsu đang gửi đến chúng ta những lời mời gọi, để cùng với Người, làm cho thế giới tươi đẹp hơn, và Người đang chờ đợi chúng ta đáp lời Người. Đó không cần phải là những công trình vĩ đại, đó cũng không cần phải là những việc to lớn, nhưng là lời mời gọi nên thánh trong chính những hoạt động hằng ngày, như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh qua việc sống cuộc đời yêu thương và làm chứng trong mọi việc ta làm, và bất cứ ở đâu. Bạn được gọi vào đời sống thánh hiến ư? Hãy thánh bằng cách sống cam kết của mình với niềm hân hoan. Bạn là người lập gia đình ư? Hãy thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho vợ cho chồng, như Đức Kitô đã yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang phải làm việc để mưu sinh ư? Hãy thánh bằng cách lao động với sự chính trực và khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ, ông bà ư? Hãy thánh bằng cách kiên trì dạy dỗ con cháu để chúng biết đi theo Đức Kitô. Bạn là người có quyền ư? Hãy thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ các lợi lộc bản thân.” (GE, số 14)

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết đáp lại tiếng Chúa, qua việc sống cuộc sống hằng ngày với tâm tình của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Làm những việc tầm thường một cách phi thường.” Amen.


Comments are closed.