Thứ 6 Tuần 2 Mùa Chay -Ngày 13/03/2020

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

 


Suy niệm

TỪ TÁ ĐIỀN ĐẾN NGƯỜI CON

“Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. (Mt 21,46)

Mùa Chay là dịp Mẹ Hội Thánh mời gọi tất cả con cái hãy trở về với tâm hồn mình đi vào tận đáy lòng, để nối lại mối dây thân tình với Chúa; và để đời sống của ta trở nên hài hòa với ý muốn của Chúa Cha. Người hằng nhẫn nại chờ đợi con cái làm cuộc trở về sống kết hợp với Người như nhành nho liên kết với Người là cây nho đích thực.

Phụng vụ lời Chúa thứ 6 tuần II Mùa Chay muốn lôi kéo chúng ta suy nghĩ theo ý hướng đó qua dụ ngôn những tá điền sát nhân. Dụ ngôn này nhằm diễn tả một lịch sử cứu độ dài giữa Thiên Chúa và dân Người. Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Ítraen làm dân riêng để họ làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Người giữa muôn dân. Dân Ít-ra-en chính là vườn nho của Thiên Chúa. Người đã ân cần nuôi dưỡng, chăm sóc họ: Người rào giậu chung quanh, khoét bồn đạp nho trong vườn, và xây một tháp canh (x. Mt 21,33). Người thiết lập giao ước Xi-nai để bảo vệ và hướng dẫn họ. Thế nhưng, thay vì trung thành giữ giao ước thì họ lại trở nên những tá điền bội tín bất trung, không nộp huê lợi; và họ còn đối xử cách tàn tệ các vị ngôn sứ qua các thời kỳ: “chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ” (Mt 21,35). Sự nhẫn nại của Người không hề vơi khi Người sai chính Con của Người với hy vọng: “chúng sẽ nể con ta”. Nhưng người Con cũng chịu chung một số phận như các vị ngôn sứ: “chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi” để đoạt lấy gia tài. Chương trình của Thiên Chúa không thể thất bại: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho những tá điền bất trung nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi (x. Mt 21,43). Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cũng kín đáo cho những người lãnh đạo Do Thái Giáo đương thời hiểu rằng Ngài chính là Con Thiên Chúa sắp bị họ giết chết bởi sự gian ác của họ.

Cái kết nghiêm khắc với những thợ làm vườn nho, nhưng lại là một khởi đầu mới cho chúng ta, Dân mới của Thiên Chúa được hình thành và đảm trách việc chăm sóc “vườn nho”. Bởi, giờ đây chúng ta không còn là những tá điền và thợ làm thuê nữa, mà chúng ta là con cái Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Là những người con, chúng ta cũng được Thiên Chúa giao cho canh tác một vườn nho. Vườn nho đó là những tập thể mà chúng ta phải chịu trách nhiệm; đó là gia đình, là anh chị em, là bạn bè, bà con lối xóm, là những người chúng ta gặp gỡ… Đặc biệt, vườn nho đó còn là chính bản thân chúng ta. Ngài đã dùng Lời Chúa và các Bí Tích mà vun xới, rào giậu vườn nho này để vườn nho của Người sẽ luôn tốt tươi sinh trái. Như thế những ngày Chay Thánh này không những mời gọi chúng ta làm cuộc sám hối trở về với tâm hồn mình mà chúng ta còn phải làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, giữa thế giới khoa học kỹ thuật số ngày nay, chúng con dễ dàng trở thành những tá điền thời đại để chiếm hữu vườn nho của Chúa qua cái vỏ bề ngoài là sự tận tụy và sự đạo đức giả hơn là trở nên những người con “thừa tự”, xin Chúa dùng Lời Chúa và Bí tích mà đánh động và cảnh tỉnh tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con không chỉ mang danh là con cái Chúa, mà chúng con còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Amen


Comments are closed.