Thứ 4 Tuần 2 Mùa Chay – Ngày 11/03/2020

Lời Chúa: Mt 20,17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU, NHÀ LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28).

Có thể nói, mọi tổ chức tôn giáo hay xã hội dù lớn hay nhỏ đều có những người lãnh đạo. Người lãnh đạo có sự ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của tổ chức ấy. Ngày nay, người ta đề cao phong cách lãnh đạo phục vụ. Phong cách này hệ tại chính yếu ở khả năng phục vụ tha nhân của nhà lãnh đạo. Vậy, ai là tác giả và là nhà lãnh đạo phục vụ mẫu mực cho chúng ta noi theo?

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết chính Chúa Giêsu là tác giả và là nhà lãnh đạo phục vụ mẫu mực (x.Mt 20,27-28; Mc 9,35). Phong cách lãnh đạo phục vụ mà Đức Giêsu đưa ra không là kết quả của một quá trình suy tư, tổng hợp kiểu bàn giấy, nhưng là ý định cứu độ từ ngàn đời của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để cho thế gian được sống (x.Ga 3,16). Quả thế, trọn vẹn sự hiện diện của Đức Giêsu là phục vụ và hiến trao mạng sống mình cho con người. “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28). Điều ấy được sáng ngời nơi mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu. Bởi thế, chính nơi đây người tội lỗi được hoán cải và nhận biết Thiên Chúa: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm” (Lc 23,41); “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Nói tóm, phục vụ và hiến trao mạng sống mình cho con người là phong cách lãnh đạo của Chúa Giêsu. Đó cũng là con đường Ngài muốn người môn đệ bước theo: “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Đức Thánh Cha Phanxicô xác tín điều này và mời gọi toàn thể Hội Thánh đừng bao giờ quên quyền bính đích thực của mình là sự phục vụ .

Như thế, chẳng phải chỉ vài người là lãnh đạo mới cần học cách phục vụ người khác, nhưng hết thảy những ai muốn trở nên môn đệ Đức Giêsu đều phải học cho biết phục vụ và hiến trao bản thân cho tha nhân. Bởi đó là con đường chính Thầy Giêsu đã đi, và đã được tôn vinh (x.Pl 2,6-11). Cha mẹ trong gia đình chính là những nhà lãnh đạo. Chủng sinh đang hướng đến chức linh mục, tức là cũng sẽ là những mục tử lãnh đạo đoàn chiên Chúa trong tương lai. Do đó, chúng ta phải luôn nhớ lời Chúa Giêsu dạy: đừng bao giờ lấy quyền mà thống trị người khác. Trái lại, ai làm lớn, thì phải là người phục vụ (x.Mt 20,26-27). Quả vậy, chỉ khi chúng ta biết phục vụ và hy sinh cho nhau, khi ấy mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn chúng ta mới thực sự là nơi tràn đầy tình yêu, nơi của sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28). Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng con biết noi gương Chúa, yêu thương và phục vụ lẫn nhau hầu cho gia đình, cộng đoàn chúng con là nơi của tình yêu, nơi của sự sống. Amen !


Comments are closed.