Thứ 6 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 17/08/2018

Lời Chúa: Mt 19,3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

 


Suy niệm

GIÁ TRỊ HÔN NHÂN KITÔ GIÁO

“Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly” (Mt 19, 6).

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc tranh luận giữa những người Pharisêu và Chúa Giêsu xung quanh vấn đề ly dị. Những người Pharisêu đến hỏi thử Chúa Giêsu: “Thưa Thầy có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”. Họ đưa ra câu hỏi như thế vì luật Môisen cho phép cấp giấy ly dị mà rẫy vợ. Trước câu hỏi của những người Pharisêu, Chúa Giêsu dẫn họ đến mục đích nguyên thủy của Thiên Chúa khi sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ để họ kết hợp với nhau thành một xương một thịt. Sự kết hợp này có giá trị vĩnh cữu vì bắt nguồn từ thánh ý Thiên Chúa: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”. Như thế, sự ràng buộc hôn nhân xuất phát từ ý định của Thiên Chúa nên loài người không thể hủy bỏ. Nếu như tính chất bất khả phân ly của hôn nhân là do ý muốn của Thiên Chúa, thì việc ly dị là do ý muốn của con người. Trong thực tế, nhiều người ngày nay đã lạm dụng tự do để quyết định nghịch lại với chương trình của Thiên Chúa. Họ thường lý luận rằng: hôn nhân là để sống hạnh phúc với nhau, nếu không còn hạnh phúc nữa thì sống chung làm gì cho khổ. Điều này cho thấy, con người chỉ vì ích kỷ, vì ham hưởng lạc thú mà đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa về đời sống hôn nhân. Như vậy, con người cần có ơn Chúa ban để hiểu rõ giá trị của đời sống hôn nhân, và nếu không có ơn Chúa con người khó có thể sống trọn bậc sống của mình.

Lạy Chúa, xin cho tất cả những người đang sống đời hôn nhân biết tôn trọng lời kết ước ngày thành hôn bằng đời sống yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, ngõ hầu họ có thể làm chứng cho Chúa và trung thành sống trọn bậc sống của mình. Amen.


Comments are closed.