Thứ 5 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 15/08/2019 – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lời Chúa: Lc 1,39-56

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.”

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 


Suy niệm

NGỢI KHEN THIÊN CHÚA

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47).

Cuộc sống con người thật đáng quý và đáng trân trọng. Ngay chính sự hiện hữu của mình là cả một ân huệ tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tặng ban. Trong mỗi con người, ít nhiều chúng ta cũng cảm nhận được sự tác động của Chúa trên cuộc đời mình. Riêng với Đức Maria, chắc hẳn trên môi miệng của Mẹ lúc nào cũng không ngớt lời ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Mẹ Maria viếng thăm gia đình người chị họ. Maria sau khi đón nhận được ơn lành của Thiên Chúa đã không giữ cho riêng mình nhưng đã nhanh chóng loan truyền niềm vui có Chúa cho gia đình mà Mẹ viếng thăm. Cuộc viếng thăm này mang nhiều ý nghĩa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa…”; hành động vội vã lên đường chỉ thái độ nhiệt tâm, hăng hái ra đi loan truyền Đấng Cứu Thế của Mẹ Maria. Việc Đức Maria đón nhận Đấng Cứu Thế là niềm vui khôn xiết cho riêng Mẹ và Mẹ đã chia sẻ niềm vui đầu tiên đến với gia đình Dacaria và Êlisabét.

Niềm vui đó còn được dâng trào trong lời ca ngợi của Êlisabét: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Cả hai người nữ cùng cảm nhận được niềm vui có Chúa và chính Đức Maria đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”.

Nét đẹp nơi Mẹ Maria là Mẹ luôn ý thức mình là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình mà Thiên Chúa đã vạch định cho Mẹ. Vì thế, Mẹ đã mở lòng ra để cho ân sủng của Thiên Chúa đi vào đời Mẹ và Mẹ đã sẻ chia ân sủng đó cho những ai Mẹ gặp gỡ. Mẹ Maria sau khi lãnh nhận được ân sủng đã cao rao, ngợi khen Thiên Chúa. Lời ngợi khen của Đức Maria còn nói lên diễm phúc Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác mà Giáo hội mừng kính hôm nay.

Chiêm ngắm mẫu gương Mẹ Maria, chúng ta có dịp nhìn lại chính mình trong tương quan với Chúa, và với anh chị em đồng loại. Chúng ta đã nhận lãnh ân sủng nhưng không của Chúa thì chúng ta cũng phải biết cho đi. Ân sủng cũng giống như một dòng chảy, càng cho đi thì chúng ta lại đón nhận được thêm, nếu chúng ta ôm khư giữ lại thì ân sủng sẽ ngưng đọng. Chúng ta làm lợi ân sủng của Thiên Chúa chính là bằng cách cho đi như chính Đức Maria đã làm.

Nếu Mẹ Maria ngợi khen Thiên Chúa không ngừng thì chúng ta là con cái của Mẹ hãy cùng với Mẹ nói lên lời cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa vì biết bao hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận được qua sự cầu bầu của Mẹ. Nhìn lên Mẹ Maria, hãy mở lòng ra để cho ơn Chúa đi vào trong cuộc đời ta và ta cũng bắt chước Mẹ lên đường chia sẻ ơn Chúa cho anh chị em đồng loại, nhất là hợp cùng với Mẹ Maria không ngừng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày.

Xin cho mỗi người trong chúng ta biết noi gương mẹ, để nhận ra biết bao hồng ân kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong đời mình. Và để cuộc sống của mình như là của lễ không ngừng tạ ơn dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.


Comments are closed.