Thứ 6 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 03/08/2018

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

 


Suy niệm

RÀO CẢN ĐỨC TIN

“Họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13, 54)

Thiên Chúa cao cả đã trở nên bé nhỏ tầm thường khi mặc lấy xác phàm con người. Những sự tầm thường đôi khi làm mờ phẩm giá nơi một con người và khiến họ bị xem thường. Nhưng Thiên Chúa nhiệm mầu lại muốn chọn con đường nhỏ bé tầm thường ấy để biểu lộ tình thương và cứu độ nhân loại.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trở về thăm làng quê Nagiaret là quê hương của Ngài. Ngài đã bị chính những người đồng hương khước từ. Họ từ chối Chúa không phải vì những lời giảng dạy của Ngài không đủ sức thuyết phục. Họ chối từ Chúa vì không thể hiểu và chấp nhận được những lời lẽ đầy khôn ngoan như thế lại phát ra từ miệng của một người mà họ đã quá rõ về tông tích, đã từng sống giữa họ. Nhân thân quá đỗi bình thường của Chúa đã trở nên một rào cản khiến dân làng Nagiaret không thể hiểu và đón nhận được Chúa.

Họ có thái độ như thế là vì họ chỉ nhìn Đức Giêsu bằng con mắt tự nhiên. Chính cái vẻ ngoài tầm thường nơi Đức Giêsu đã che lấp con mắt đức tin của dân làng Nagiaret khiến họ khó có cái nhìn thấu đáo về con người thực sự của Đức Giêsu.

Hôm nay, cũng với cái nhìn hẹp hòi đầy thành kiến đó, nhiều khi chúng ta đang đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài, qua tiền bạc, địa vị… mà không nhìn thấy giá trị thật bên trong con người họ. Hơn nữa, thật tệ hại, rất nhiều khi đó cũng là cách mà chúng ta đánh giá chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt đức tin cho con để con nhận ra Chúa nơi vẻ bề ngoài khiêm tốn và đơn sơ của Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cũng mở mắt đức tin cho con để con có thể thấy Chúa nơi những người tầm thường mà con gặp trong cuộc đời. Amen.


Comments are closed.