Thứ 5 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 02/08/2018

Lời Chúa: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

 


Suy niệm

CHIẾC LƯỚI TÌNH YÊU

“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá” (x.Mt 13, 47)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su ví Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Chúa Giê-su muốn nhắc chúng ta rằng tất cả mọi người, cũng như toàn bộ lịch sử nhân loại không nằm ngoài sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Cả người tốt lẫn người chưa tốt sẽ phải trình diện trước mặt Thiên Chúa vào ngày chung thẩm. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài thấu suốt mọi điều chúng ta làm, cả điều lành lẫn điều dữ. Quyền năng của Ngài phủ trên mọi thành công và thất bại của lịch sử nhân loại. Mỗi ngày sống của chúng ta đều nằm trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa toàn năng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết sử dụng thời gian Chúa ban. Mỗi giây phút hiện tại của ngày sống, Chúa mời gọi chúng ta hãy gieo trồng những gì tốt đẹp nhất, những gì sẽ tồn tại cho đến ngày Nước Chúa quang lâm. Thiên Chúa sẽ khiến những nỗ lực cố gắng của chúng ta sinh hoa trái tồn tại vĩnh cửu. Chúng ta còn được mời gọi để hưởng nếm trước vinh quang Nước Trời nơi Bí Tích Thánh Thể. Khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, “chiếc lưới tình yêu” của Chúa sẽ bao phủ chúng ta. Tình yêu của Chúa sẽ bổ sức và nâng đỡ chúng ta trong mỗi phút giây của cuộc sống hằng ngày. Để từ đó, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa hầu chúng ta có thể chia sẻ tình yêu, sự bình an và hạnh phúc cho người khác.

Lạy Chúa, chúng con biết Ngài là Đấng Toàn năng. Chúng con tin rằng Ngài hằng yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết thi hành mọi sự theo ý Chúa để có thể lôi kéo người khác đến với Tình Yêu của Chúa. Để họ cũng có thể cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa trao tặng cho nhân loại. Amen.


Comments are closed.