Thứ 5 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 25/07/2019

Lời Chúa: Mt 20,20-28

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

 


Suy niệm

QUYỀN BÍNH, ĐƯỢC TRAO BAN ĐỂ PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Đã là người, ai trong chúng ta cũng thích có quyền trên người khác. Quyền sai bảo, quyền điều khiển, quyền thưởng phạt người khác là khao khát thầm kín nhưng rất dữ dội và tiềm ẩn nơi mỗi người. Chúng ta không lạ gì khi ai cũng cố gắng học hành thành đạt để kiếm một địa vị nào đó trong xã hội, muốn được người ta gọi bằng “ông này bà nọ”. Người ta dám hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả để có quyền, trở thành người “cầm cân nảy mực”. Não trạng tham vọng quyền lực không chỉ xuất hiện nơi người đời, nhưng cả trong Giáo hội của Chúa, từ các Tông đồ cho đến các Kitô hữu.

Trong bài Tin mừng hôm nay, mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan đã đến xin Đức Giêsu cho hai con của mình, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả trong Nước của Ngài. Lời xin này liên hệ đến quy chế trong vương quốc tương lai. Khi đó Chúa Giêsu sẽ ngự trên ngai trong tư cách là thẩm phán cánh chung, hoặc như Đấng Mêsia chủ toạ bữa tiệc thiên sai. Chỗ vinh dự nhất là bên phải chủ toạ, và chỗ kế tiếp là bên trái. Như thế, mẹ của Giacôbê và Gioan mong muốn hai con của mình chia sẻ quyền lực với Đức Giêsu để cai quản, trị vì. Nhân dịp này, Chúa Giêsu đã giáo huấn cho Nhóm Mười Hai năm xưa và cho mỗi người chúng ta rằng: Chỗ được ban cho mỗi người trong vinh quang là một quà tặng của Chúa Cha; còn quyền bính được ban cho mỗi người là để phục vụ người khác, phục vụ sự thật.

Đức Giêsu đã tuyên bố trước mặt Philatô: “Mọi quyền bính đến từ Thiên Chúa” (Ga 19,11). Bởi vì thuộc về Thiên Chúa nên phải quy chiếu về Thiên Chúa; quyền đến từ Thiên Chúa thì phải được sử dụng để phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là hành xử quyền theo thánh ý Thiên Chúa, mà làm theo ý Chúa là phục vụ anh em mình: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mt 20,26-27). Như thế, Đức Giêsu đặt cộng đoàn của mình đối chọi với thế giới bên ngoài. Trong cộng đoàn của Đức Giêsu, chúng ta không thể lấy thước đo của con người dựa trên mức độ quyền lực, tiền bạc, học vấn, và danh vọng định đoạt, nhưng thước đo quyền lực chính là “phục vụ”. Đây là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá ai là người lớn trong Nước Trời. Ai là người tôi tớ của mọi người, tức là tìm mưu ích cho kẻ khác với trọn tâm hồn và sức lực, kẻ ấy là người đứng đầu. Về điều này, chính Đức Giêsu là khuôn mẫu cho chúng ta. Mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã từ bỏ vinh quang, Nhập Thể làm người, sống giữa chúng ta (x. Pl 2,6-8). Cả cuộc đời Ngài là một việc phục vụ. Giáo lý của Đức Giêsu là lời mời gọi liên lỉ nhân loại quên mình để sống cho người khác.

Như thế, nếu chúng ta muốn bước theo Thầy Giêsu, chúng ta phải trở nên người tôi tớ của mọi người, phục vụ tất cả mọi người, không loại trừ ai. Những kẻ cao trọng trước mặt Chúa không phải là kẻ để cho người ta phục vụ mình, nhưng là kẻ phục vụ; kẻ xứng đáng chỗ tốt trong Nước Chúa, không phải là kẻ chỉ biết mơ ước xin xỏ, nhưng là kẻ biết bắt chước Chúa, uống chén đắng mà Ngài đã uống, làm đầy tớ cho Ngài, phục vụ Ngài và tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có đôi tay của Chúa, để chúng con sẵn sàng mở ra phục vụ và chúc lành cho người khác. Xin cho chúng con có đôi chân của Chúa, để chúng con sẵn sàng đến với người khác. Xin cho chúng con có đôi tai của Chúa để chúng con có thể nghe thấy tiếng kêu của những người cần chúng con giúp đỡ. Xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để chúng con có thể cảm thông và tha thứ. Xin cho chúng con có đôi môi của Chúa để chúng con nói Lời của Chúa, và xin cho chúng con có tấm lòng yêu thương của Chúa để chúng con có thể yêu hết mọi người. Amen


Comments are closed.