Thứ 6 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 13/07/2018

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến”.

 


Suy niệm

KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng” (Mt 10, 16).

Tin mừng Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu cho biết những khó khăn nguy hiểm trên hành trình truyền giáo: “Như chiên ở giữa sói rừng”. Song song với đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách đối diện với những khó khăn.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh “chiên ở giữa sói” để diễn tả những nguy hiểm cho sứ mạng của người môn đệ. Những khó khăn này bắt nguồn từ việc người môn đệ được hiệp thông, kết hiệp với Chúa Giêsu, nên được tham dự vào những đau khổ của Ngài; đồng thời, những khó khăn này phát xuất từ sự chối bỏ của người đời đối với Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài. Những khó khăn đó là người môn đệ sẽ bị nộp cho công nghị, bị đánh đập và bắt bớ, bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa. Tiếp đến, khó khăn lớn đối với người môn đệ chính là việc bị những người thân chống đối: anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái chống lại cha mẹ. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết những khó khăn không phải để các ông nản chí, sờn lòng hay bỏ cuộc. Nhưng Chúa muốn các môn đệ dùng chính những khó khăn như cơ hội để làm chứng cho Chúa. Chúa cũng dạy các môn đệ cách đối diện với nguy hiểm, đó là phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn ngoan như rắn là “khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác”. Đơn sơ như bồ câu là biết tín thác vào Chúa, dù khi bị bắt nộp cho người đời, người môn đệ cũng không lo nghĩ phải nói gì vì chính lúc ấy: “Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con”.

Là người môn đệ theo Chúa, người kitô hữu được Chúa sai đi loan báo tin mừng cho mọi người bằng lời nói và đời sống chứng tá của mình. Dù khó khăn hiểm nguy, người kitô hữu vẫn được mời gọi can đảm bước theo Chúa Giêsu, sống và làm chứng cho Chúa. Họ cần tín thác vào Chúa, ngoan ngoãn để Thánh Thần hướng dẫn và tin vào lời hứa của Chúa Giêsu: “ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

Lạy Chúa, giữa những khó khăn và thử thách, xin cho mỗi người chúng con biết tin tưởng, phó thác vào Chúa, mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đồng thời can đảm sống và làm chứng cho Chúa. Amen.


Comments are closed.