Thứ 7 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 14/07/2018

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 


Suy niệm

MẠNH DẠN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các tông đồ về sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Ngài báo trước là người tông đồ sẽ bị bách hại và Ngài khuyến khích họ đừng sợ nhưng hãy mạnh dạn tuyên xưng đức tin vì nhiều lý do: trước nhất, chịu bách hại vì Chúa là được vinh dự chia sẻ thân phận của Thầy mình. Thứ đến, những kẻ bách hại chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Kế đó, người tông đồ còn được Chúa bảo vệ, bất cứ điều gì xảy đến cho họ đều đã nằm sẵn trong kế hoạch quan phòng của Chúa. Cuối cùng, nếu họ vẫn trung thành và can đảm thì họ sẽ được phần thưởng là được Chúa sẽ nhận là người của Ngài.

Tuyên xưng đức tin là nhiệm vụ trọng yếu của các tông đồ. Chúa Giêsu đã yêu cầu các ông can đảm loan báo sứ điệp của Ngài. Chúa Giêsu cũng yêu cầu các ông phải tin tưởng hoàn toàn nơi Ngài và các ông phải chứng tỏ một cách vô điều kiện là các ông thuộc về Chúa Giêsu và tin vào sứ điệp của Ngài. Một ngày nào đó, việc Chúa Giêsu tuyên bố đón nhận hay từ khước các ông là tùy điểm này.

Trong cuộc sống cụ thể, người Ki tô hữu phải biết sẵn sàng đón nhận sự chống đối, phân rẽ, công kích, tố cáo vì sống đức tin; phải biết loại bỏ những mộng ước dễ dãi về một công cuộc Phúc âm hóa đầy may mắn và tốt đẹp; phải biết xác tín mình ở trong tay Chúa Cha, cũng như ý thức rằng mình thuộc về Đức Giêsu. Chính những điều này giúp ta sẵn sàng chấp nhận mọi sự một cách thanh thản, kể cả việc tử đạo.

Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy rẫy những bất công, thờ ơ, vô tâm và sự suy đồi về đức tin, xin cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin, ngõ hầu mọi người nhận biết và yêu mến Ngài. Amen.


Comments are closed.