Thứ 5 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 12/07/2018

Lời Chúa: Mt 10, 6 – 15

Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

 


Suy niệm

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10, 7).

Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã công khai loan báo Nước Thiên Chúa đã đến và mời gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Tin mừng (x. Mc 1, 15). Nước Trời chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Người môn đệ là người nói về Chúa Giêu cho người khác, là người giảng dạy Lời Chúa và làm chứng nhân cho Nước Trời. Do đó, người môn đệ của Chúa Giêsu phải am hiểu giáo huấn của Chúa Kitô, có đời sống thân mật với Người, cảm nghiệm sâu sắc về tình thương của Thiên Chúa. Người môn đệ phải ý thức rằng, mình đã được Chúa Kitô tuyển chọn, được tham dự Nước Trời cách nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy (x. Mt 10, 10). Chỉ như vậy, người môn đệ mới thực thi được sứ mạng Chúa Giêsu trao phó là rao giảng tin mừng, loan báo Nước Trời đã đến gần (x. Mt 10, 7).

Để làm chứng cho Nước Trời, người môn đệ phải sống đời khó nghèo và siêu thoát khỏi mọi của cải trần thế. Đời sống khó nghèo giúp người môn đệ thanh thoát và tự do khi đi thi hành sứ mệnh truyền giáo. Siêu thoát khỏi mọi của cải trần thế cũng là làm chứng rằng Nước Trời không thuộc về thế gian này. Đồng thời, chính đời sống yêu thương, phục vụ không mong đền đáp của người môn đệ cũng là bằng chứng hữu hiệu về Nước Trời.

Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, và thực thi sứ mạng Ngài đã trao phó, đồng thời mang Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Amen.


Comments are closed.