Thứ 6 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 12/07/2019

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

 


Suy niệm

THÁNH THẦN-ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY TRUYỀN GIÁO

“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con” (Mt 10,20).

Trong cuộc sống để làm bất cứ việc gì nhằm đạt được mục đích, chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, gian nan và vất vả. Đường đi đến thành công thật không dễ dàng, đòi hỏi chúng ta ngoài chuyện chuẩn bị và trù tính một cách cụ thể về mọi mặt, còn phải hy sinh từ bỏ rất nhiều thứ: từ bỏ thời gian, công sức, từ bỏ những đam mê, thú vui… cũng như cần sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Sự thành công có thể đạt được từ những kinh nghiệm rút ra sau nhiều lần thất bại, hay thông qua những kinh nghiệm truyền lại của người đi trước.

Sau một thời gian được ở bên Chúa để được huấn luyện, hiểu biết tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng và đi theo Chúa trên khắp nẻo đường, các tông đồ được Chúa Giêsu mời gọi thao thức với Ngài: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” . Hơn thế nữa, hôm nay Chúa chính thức sai các ông ra đi để trở thành những người mang Tin Mừng của Chúa đến cho muôn dân. Trên bước đường đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh báo các tông đồ phải đối diện với nhiều thử thách gian nan: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng […] để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết”; Dẫu phải đối diện với những khó khăn và thử thách, các tông đồ vẫn không sợ hãi, không ngã lòng, không bỏ cuộc. Các ông vẫn kiên trì, can đảm và quyết chí ra đi Loan báo Tin Mừng cho dù có bị đánh đòn, xiềng xích, gông cùm, nhục mạ, thậm chí có phải chết, các ông vẫn một lòng hy sinh, đón nhận thập giá, để tất cả vì danh Chúa Kitô, vì Giáo Hội, vì lợi ích của các linh hồn: “Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy động lực thúc đẩy các tông đồ thêm mạnh mẽ, thêm khôn ngoan, thêm can đảm và vững tin để loan báo Tin Mừng là chính Chúa Thánh Thần: “Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con”. Chúa Thánh Thần là nhân tố chính trong việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội . Thánh Thần là Đấng mà Chúa Kitô Phục Sinh trao ban cho các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần để biến đổi các vị thành những chứng nhân can trường của Chúa Kitô, cũng như thành những con người khôn ngoan loan truyền lời của Chúa Kitô. Chính Thần Linh là Ðấng đã hướng dẫn các vị qua khó khăn thử thách và theo những đường lối mới của việc truyền giáo ; mặt khác cũng chính Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội và trong các phần tử của Giáo Hội để đưa chúng ta đến chân lý: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân hãy ra đi loan báo Tin Mừng nhờ Chúa Thánh Thần là tác nhân, là động lực thúc đẩy để mọi người nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất. Chúng ta hãy khiêm tốn lắng nghe Thánh Thần uốn nắn, dạy bảo và hướng dẫn đời sống của mỗi người nên giống Chúa Giêsu. Đặc biệt nhờ ân sủng và quyền năng của Thánh Thần, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu nhờ đời sống cầu nguyện và được biến đổi thành những chứng nhân can trường, cũng như thành những con người khôn ngoan loan truyền lời của Chúa Kitô. Cách riêng, các gia đình Công giáo cần phải ý thức hơn nữa việc Loan báo Tin Mừng là hết sức quan trọng và là bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình. Yêu thương nhau, sống đạo đức thánh thiện và chân thành phục vụ nhau trong gia đình,…cũng trở thành lời Loan báo Tin Mừng của người tín hữu.

Nguyện xin Chúa hướng dẫn, nâng đỡ mỗi người tín hữu chúng con, để tất cả chúng con trở thành sứ giả Tin Mừng của Chúa. Amen.


Comments are closed.