Thứ 5 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 11/07/2019

Lời Chúa: Mt 10,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

 


Suy niệm

CHIA SẺ SỨ MẠNG CAO CẢ CỦA CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7).

Chúa Giêsu xuống thế làm người là để thi hành sứ vụ được Chúa Cha trao phó. Trên hành trình thi hành sứ vụ, Ngài đã chọn gọi các môn đệ được gọi là Tông đồ, để ở với Ngài, được Ngài dạy dỗ và cho tham dự vào sứ vụ của Ngài. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc sau khi đi theo Chúa Giêsu một thời gian, các Tông đồ được Chúa Giêsu sai đi thi hành sứ vụ của Ngài với nội dung: “Các con hãy đi rao giảng rằng ‘Nước Trời đã gần đến'” (Mt 10,7). Trọng tâm của sứ điệp là Nước Trời, người ta sẽ đọc ra nội dung sứ điệp đó qua cuộc sống của các Tông đồ chứ không phải trên giấy.

Quả vậy, sứ vụ của Chúa Giêsu là chính cuộc sống của Ngài, với tất cả lời rao giảng, việc làm và quyền năng của Ngài. Khi trao cho các Tông đồ sứ vụ, Chúa Giêsu muốn họ cũng được chia sẻ cùng một cuộc sống, công việc và thậm chí quyền năng của Ngài. Vì thế, các Tông đồ là những người làm các công việc đầy tình yêu thương và quyền năng của Chúa Giêsu: “Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ” (Mt 10,8). Các Tông đồ là những người sống cuộc sống đầy tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu: “chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc” (Mt 10,9). Các Tông đồ là những người mang Chúa Giêsu-nguồn bình an đến cho mọi người.

Nhờ phép Rửa, mọi tín hữu cũng được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ là những người thực sự có phúc vì họ được chia sẻ cuộc sống của Chúa Giêsu đã sống, được làm công việc Chúa Giêsu đã làm. Khi chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu như thế, các tín hữu sẽ nghiệm ra một điều cao cả là họ cũng đang dự phần vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu trước ba thù là Satan, thế gian và xác thịt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các tín hữu vẫn chưa cảm được niềm hạnh phúc lớn lao khi được tham dự vào sứ vụ cao cả của Chúa Giêsu. Người tín hữu vẫn thấy khó có thể vượt qua những khó khăn bên trong lẫn bên ngoài để có thể đến với những bệnh nhân, khó có lòng dũng cảm để đến với người phong cùi… Người tín hữu cũng bị lôi kéo bởi sức hấp dẫn của tinh thần thế tục. Tiền tài, quyền lực và danh vọng vẫn chi phối đời sống của họ. Người tín hữu cũng bị sự xung đột và chiến đấu nội tâm mà lắm khi cũng mất bình an như bao nhiêu người khác. Thế nhưng, người tín hữu vẫn luôn được an ủi trong đức tin đầy niềm hy vọng vào sứ vụ của mình. Vì họ biết chắc rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành trên mọi nẻo đường và ngõ ngách, thậm chí trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất họ cũng gặp được Chúa Giêsu, bởi chính Ngài cũng đã từng trải qua như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng và kiện toàn đức tin nơi chúng con, để trong mọi hoàn cảnh khi thi hành sứ vụ, chúng con luôn thấy vững tâm và an bình trong Chúa. Amen.


Comments are closed.