Thứ 6 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 26/06/2020

Lời Chúa: Mt 8,1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

 


Suy niệm

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

“Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết” (Mt 8,4).

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ mang lại nỗi buồn nhưng cũng có cuộc gặp gỡ mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là cuộc gặp gỡ như thế, một cuộc gặp gỡ thân tình, mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ khởi đi từ chính Chúa và cần sự đáp trả của mỗi chúng ta.

Hình ảnh Chúa Giêsu từ trên núi xuống, là hình ảnh một vị Thiên Chúa từ trên cao xuống ở với con người, một Thiên Chúa không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, một Thiên Chúa không đi đến những vùng trung tâm nhưng sẵn sàng đi đến những vùng biên. Người phong cùi đi đến với Chúa Giêsu, anh là hình ảnh người đau khổ, bị loại ra bên lề, ra khỏi sự hiệp thông của cộng đoàn, không được đến gần mọi người. Ý thức được thân phận của mình, người phong cùi đã đi đến bái lạy và khiêm nhường thưa lên với Chúa Giêsu “nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”, thưa lên với Đấng mà anh tin có thể cho mình hòa nhập lại với cộng đoàn. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh và muốn anh lành bệnh, một cái chạm có sức chữa lành bệnh tật thể xác và chữa lành cả những thương tích tâm hồn nơi anh. Sau khi chữa lành cho anh, Chúa Giêsu đã sai anh ta hãy đi để làm chứng không những là mình đã được khỏi bệnh, được hòa nhập với cộng đoàn như những gì luật dạy, mà còn phải nói lên mình đã được Thiên Chúa yêu thương như thế nào “Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”(Mt 8, 4).

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được mời gọi đi đến gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nguồn tình yêu nơi Thánh lễ và các Bí tích. Nơi Thánh lễ, Con Thiên Chúa hạ cố xuống ở với con người, ở trong hình bánh bé nhỏ trong Bí tích Thánh Thể, Ngài ở đó đợi chờ chúng ta đến với Ngài. Nơi các Bí tích, chúng ta được Thiên Chúa chạm đến để chữa trị bao thương tích nơi linh hồn để ta được hiệp thông với chính Ngài và Hội Thánh. Đến với Chúa qua Thánh lễ và các Bí tích chúng ta học được bài học yêu thương, tha thứ để rồi chúng ta cũng được sai đi để đem yêu thương và sự tha thứ đến với hết mọi nơi, mọi người mà chúng ta được gặp gỡ.

Lạy Chúa, giữa những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, giữa lo lắng của kiếp người, xin cho chúng con biết tìm tới Chúa nơi Thánh lễ. Để từ Thánh lễ, chúng con được gặp gỡ Chúa được gặp gỡ anh chị em của mình, để chúng con được Chúa ngự vào trong tâm hồn, để chúng con được Chúa yêu thương hơn và từ nơi Chúa chúng con được biến đổi, được chữa lành. Amen.


Comments are closed.