Thứ 7 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 27/06/2020

Lời Chúa: Mt 8,5-17

Khi ấy, Chúa Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng : “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm”. Chúa Giê-su phán bảo ông rằng : “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng : “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm”. Nghe vậy, Chúa Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng : nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng : “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giê-su vào nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám ; Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri I-sai-a nói rằng : “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

 


Suy niệm

NIỀM TIN VÀO ĐỨC GIÊSU

“Nghe vậy, Chúa Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en” (Mt 8,10).

Đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được trao ban cho tất cả những ai cầu xin với lòng khiêm hạ (x. GLHTCG số 162). Trong trang Tin Mừng hôm nay, viên đại đội trưởng người Rôma khiêm nhường đến nài xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của ông đang nằm tê liệt ở nhà. Ông biết và tin Chúa có quyền năng trên bệnh tật cũng như có khả năng chữa bệnh, nên ông đã xin Người chữa cho đầy tớ của mình, nhưng theo một thể thức niềm tin riêng của ông: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh”(Mt 8,8). Nhận ra đức tin và lòng thương xót của ông, Chúa đã ban cho ông được toại nguyện và kèm theo lời khen ngợi niềm tin của ông: “Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en” (Mt 8,10).

Hầu hết các phép lạ chữa bệnh trong cả bốn Tin Mừng đều cho thấy Chúa Giêsu luôn đòi hỏi người bệnh phải biểu lộ niềm tin của mình. Niềm tin chính là sự cộng tác của con người vào ơn Chúa. Sự cộng tác đó rất cần thiết. Trong đoạn đối thoại ngắn ngủi của viên đại đội trưởng với Chúa Giêsu, chúng ta thấy nơi ông toát lên một tấm lòng kính trọng với Chúa, một đức tin mạnh mẽ, một lòng tín thác nồng nàn, đầy chân thành và lòng thương người của ông, ngay cả với đầy tớ của mình. Đây không phải là niềm tin của người bệnh, mà là niềm tin của người đứng ra cầu xin thay cho người bệnh. Niềm tin này còn cao quý hơn nữa vì nó thấm nhuần đức bác ái yêu thương. Niềm tin của viên đại đội trưởng mạnh mẽ ở chỗ: đối với người Do Thái muốn chữa bệnh thì phải tiếp xúc, đụng chạm đến, còn ông tin Chúa chỉ cần phán một lời là đầy tớ của ông sẽ khỏi bệnh. Chúa Giêsu đã nhận ra điểm son này, nên Ngài sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 8,13b). Đứng trước lòng chân thành và sự tin tưởng đó, Chúa Giêsu nghĩ đến những người vốn được gọi là dân của Thiên Chúa, thế mà lòng tin của họ lại không bằng viên đội trưởng ngoại đạo này. Điều đó đã làm Chúa chạnh lòng.

Qua đức tin của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta: không hẳn con cái trong nhà là có quyền thừa hưởng gia tài của cha ông để lại, là được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, nhưng chỉ những ai tin và trung thành với Thiên Chúa thì mới có được mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đức tin mạnh mẽ và lòng khiêm nhường thẳm sâu, để chúng con biết suy phục và đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Chúa trong khiêm tốn, để được Chúa chữa lành những bệnh tật nơi con người chúng con. Amen.


Comments are closed.