Thứ 5 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 25/06/2020

Lời Chúa: Mt 7,21-29

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Không phải tất cả những ai nói với Thầy “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng : “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư”. Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng : “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá ; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát ; khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

 


Suy niệm

MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá” (Mt 7,24).

Con người luôn có xu hướng thích nói nhiều hơn thích làm, họ thích vẽ ra những kế hoạch những dự định rất to lớn cho cuộc đời nhưng cuối cùng họ lại để những dự định ấy chỉ là lời nói và không bao giờ thực hiện nó. Đó không phải là kiểu mẫu của người môn đệ Chúa Giêsu. Vậy đâu là tiêu chuẩn của một người môn đệ đích thực.

Bài Tin mừng chỉ ra cho ta hai tiêu chuẩn của một người môn đệ đích thực. Trước hết, người môn đệ của Chúa là người thi hành thánh ý Chúa Cha. Đức Giêsu khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi’”. Như thế, để được vào Nước Trời, lời nói suông chưa đủ, cho dù đó là lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Bởi vì chúng ta sẽ rất dễ dàng tuyên xưng ngoài môi miệng một xác tín đức tin căn bản, rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, nhưng lại để cho xác tín đức tin ấy trở nên trống rỗng trong thực tế. Chúng ta phải tuyên xưng lời này bằng chính cuộc sống thực tế của mình, chứ không phải chỉ là lời tuyên bố ngoài môi miệng. Để được như thế, chúng ta phải thi hành ý muốn của Thiên Chúa: “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời mà thôi”.

Như thế, chúng ta đi đến một tiêu chuẩn thứ hai của một người môn đệ đích thực đó là người xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là những lời Đức Giêsu dạy. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá”. Sự thành công đích thực trong cuộc đời của người môn đệ không hệ tại ở chỗ hiểu những gì Đức Giêsu dạy, cho bằng thi hành những điều đó. Bởi vì đạo lý của Chúa Giêsu là suối nguồn duy nhất mang lại sự sống cho con người, và người ta chỉ có được sự sống đó bằng cách thi hành đạo lý của Ngài. Những người khôn ngoan xây nhà trên đá tức là thi hành lời của Chúa Giêsu chứ không chỉ nghe suông mà thôi. Họ sẽ có thể đứng vững trong cuộc phán xét cánh chung. Như thế, ngôi nhà cuộc đời chúng ta, nếu không được xây dựng trên sự thực hiện lời của Chúa Giêsu, thì cho dù nó có đẹp đẽ đến mấy do được trang hoàng bằng những hiểu biết uyên thâm về đạo lý của Chúa Giêsu nhưng không có sự thực hành trong thực tế, thì ngôi nhà ấy chắc chắn sẽ vẫn bị sụp đổ trong ngày sau hết, và sẽ chẳng có giá trị gì. Vì thế, chúng ta đừng để cho vẻ bề ngoài lừa dối mình, nhưng cần phải chú tâm thực hành lời của Chúa Giêsu và thánh ý của Cha Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tránh xa những vẻ hào nhoáng bề ngoài của đời hoạt động tông đồ và luôn biết hướng cuộc đời mình lên Chúa và luôn biết đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của chính mình. Ngõ hầu, mọi người nhận biết chúng con là người môn đệ đích thực của Chúa. Amen


Comments are closed.