Thứ 6 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 22/06/2018

Lời Chúa: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

 


Suy niệm

KHO TÀNG ĐÍCH THỰC

Các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất (Mt 6, 11).

Cuộc sống con người gắn liền với lao động. Lao động không những là phương tiện nuôi sống mà còn giúp con người tạo nên những kho báu cho riêng mình. Có người vất vả cả đời để thu góp cho mình đầy kho gạo thóc. Có người lại cực nhọc gom cho thật nhiều những lời tung hô của thiên hạ. Người khác lại cố gắng thu thập cho đầy kho tri thức. Nhưng bất cứ kho tàng nào rồi cũng sẽ phải tan biến đi. Kho thóc, kho gạo có đầy ắp rồi cũng bị mối mọt đục khoét. Lời khen, tiếng chê của thiên hạ rồi cũng như gió thoảng mây bay. Mang trong mình kiến thức của cả nhân loại nhưng khi ngã xuống nào có dùng được chăng. Cả đời thu tích kho báu, nhưng cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay. Nhìn thấy con người đang mò mẫm đi trong bóng tối với một tương lai đầy bấp bênh, Chúa Giêsu đã chỉ cho nhân loại một kho tàng đích thực, kho tàng đó chính là hạnh phúc vĩnh cửu trên trời, nơi mà không có gì có thể phá đổ. Giờ đây, chúng ta có thể an tâm thu góp cho mình một kho tàng mới với một niềm hy vọng chắc chắn.

Biết được kho tàng vĩnh cửu đó nhưng không phải ai cũng đạt được. Con người mang trong mình bản tính mỏng dòn, yếu đuối, dễ hướng chiều về tội lỗi và những lạc thú của trần gian. Những kho tàng của danh, lợi, thú mặc dù tạm bợ và chóng qua nhưng lại cụ thể và có một sức hút mãnh liệt. Trong khi đó, kho báu vĩnh cửu ở trên trời thì lại trừu tượng và đòi hỏi quá nhiều hy sinh, từ bỏ. Vì vậy, con người dễ bị lôi kéo bởi những hạnh phúc mau qua mà quên đi hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Do đó, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một đôi mắt tâm linh để soi đường chỉ lối, để phân định và chọn lựa những giá trị. Điều quan trọng là chúng ta phải biết gìn giữ đôi mắt đó luôn được trong sáng, hầu có thể dẫn đưa chúng ta đến với kho tàng mà chúng ta hằng mơ ước.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra: “Chúa chính là gia nghiệp đời con” (Đnl 10,9). Từ đó, mọi lời chúng con nói, mọi việc chúng con làm đều quy hướng về Chúa-là kho tàng hạnh phúc đích thực của chúng con. Amen.


Comments are closed.