Thứ 7 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 23/06/2018

Lời Chúa: Mt 6, 24 – 34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

 


Suy niệm

TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

“Các con chớ lo lắng về ngày mai” (Mt 6, 34a).

Lo lắng, đó là sự thường tình của con người, đặc biệt là trước những sự việc quan trọng, trách nhiệm nặng nề hay trước các ưu tư: cơm áo, gạo tiền trong cuộc sống… Với bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho cuộc sống của mình: “Lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc” nhưng phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Người đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa: chim trời không gieo trồng và làm lụng vất vả vẫn được nuôi sống; hoa đồng nội không dệt may vẫn được mặc sắc màu đẹp tươi. Chim trên trời và hoa huệ ngoài đồng, chúng có đáng là gì thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng và chăm lo, huống chi con người: thụ tạo cao trọng được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Đức Kitô cứu chuộc bằng chính máu của Người.

Phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa quan phòng không có nghĩa là sống trong thụ động: không làm việc gì hay sống vô tư như anh chàng ngồi dưới gốc cây sung chờ rụng, nhưng là cộng tác với công việc của Thiên Chúa. Lệnh truyền thống trị và làm cho trái đất phát triển tươi đẹp (x. St 1, 28) ngay từ thuở tạo dựng của Thiên Chúa như lời khuyến khích con người luôn lao động để thăng tiến bản thân và phát triển xã hội, đồng thời có được của cải vật chất phục vụ cuộc sống. Tuy vậy, chúng ta đừng quá bám víu vào những của cải vật chất đời này nhưng biết tìm cái cốt yếu của cuộc đời, đó chính là: “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải là một sự chờ đợi tiêu cực, thụ động nhưng phải là nền tảng trong đời sống của người Kitô hữu. Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta. Việc tìm kiếm nước Thiên Chúa cũng phải được thể hiện qua đời sống công chính, đồng thời là sự dấn thân theo tinh thần của bài giảng bát phúc (x. Mt 5, 1 – 12).

Lạy Chúa Giêsu, trước những quyến rũ và hấp dẫn của cuộc sống, chúng con thường thích tích cóp của cải vật chất hơn là tích công đức cho đời sau. Chúng con lao tâm khổ trí vì của ăn mau hư nát hơn là giá trị vĩnh cửu Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự trần gian, biết luôn tin tưởng phó thác trong vòng tay yêu thương và sự quan phòng của Chúa, đồng thời luôn trung thành phụng sự Chúa hết cuộc đời. Amen.


Comments are closed.