Thứ 6 Tuần 1 Mùa Chay – Ngày 15/03/2019

Lời Chúa: Mt 5,20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

 


Suy niệm

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).

Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ về điều kiện để được vào Nước Trời, đó là phải trở nên công chính. Nhưng Chúa cũng cảnh báo với các môn đệ phải tránh quan niệm về công chính theo như các Kinh sư và người Pharisêu. Vậy đâu là sự công chính mà Chúa Giêsu nói đến?

Các Kinh sư và người Pharisêu là những người giữ luật Môsê và các tập tục của tiền nhân một cách rất nhiệm nhặt, chi li. Họ luôn tự hào, hãnh diện về thái độ và cách thức giữ Luật mà họ đang thực hiện. Họ tự cho mình quyền làm chủ trong việc giải thích Luật theo tư tưởng, mục tiêu và quyền lợi của họ. Họ nghĩ rằng việc tuân giữ Luật cách nghiêm túc là điều kiện để được công chính và được cứu độ. Cách thức và thái độ giữ Luật của các Kinh sư và người Pharisêu phần nào đó có những điểm tích cực trong bối cảnh mà dân tộc họ đang mong chờ Đấng Cứu Thế. Nhưng vì quá chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi nội dung, ý nghĩa của việc giữ Luật, nên họ bị Chúa Giêsu chỉ trích.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rõ Ngài đến trần gian không phải để hủy bỏ Lề Luật và lời các Tiên Tri, nhưng là để làm cho luật được kiện toàn (x.Mt 5,17-19), nghĩa là đem lại cho Luật ý nghĩa đích thực. Việc tuân giữ Luật là để gặp gỡ Thiên Chúa nhờ tác động của ân sủng Chúa (x. Rm 3,28). Vậy, tuân giữ đầy đủ mọi việc bên ngoài mà lòng không đến được với Chúa và anh em, thì nào có ích gì? Bởi thế, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ sống công chính qua việc giữ luật và giữ cách trọn vẹn cả về hình thức bên ngoài đến ý hướng bên trong.

Lời Chúa cũng đang nói với từng người chúng ta “nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”, bởi trong đời sống thường ngày, nhiều khi chúng ta vẫn hay chạy theo hình thức bên ngoài mà xem nhẹ hay bỏ đi ý nghĩa bên trong, cụ thể như dâng thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, làm việc bác ái. Chúng ta làm với mục đích để cho người khác khen là siêng năng, là đạo đức thánh thiện. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy luôn sống ngay thẳng, sống chân thật, để nhờ ơn Chúa giúp chúng ta sẽ trở nên những người công chính như thánh ý Chúa muốn. Lời Chúa còn mời gọi chúng ta trong đời sống cộng đoàn, phải biết yêu thương, tha thứ cho nhau. Vì yêu thương, tha thứ rất quan trọng để ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Nhưng để sống yêu thương, tha thứ, chúng ta phải nổ lực tập luyện, cố gắng, hy sinh nhiều và trên hết, phải có một niềm cậy trông vững mạnh vào Thiên Chúa. Vì thế, mỗi khi cử hành Thánh lễ, Giáo Hội đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại mình, sám hối và tha thứ cho nhau để xứng đáng cử hành và nhất là để đón rước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con trong Mùa Chay thánh này, biết dành nhiều thời gian chiêm ngắm Chúa là người công chính hoàn hảo nhất và nhìn lại con người bất toàn của mình, suy xét lại các suy nghĩ, lời nói, về hành động đã phạm đến Chúa và người khác, để qua đó, chúng con được ơn Chúa biến đổi, thứ tha hầu lãnh nhận được nhiều ân phúc trong ngày Đại Lễ Phục Sinh. Amen.


Comments are closed.