Thứ 5 Tuần VII Phục Sinh – Ngày 06/06/2019

Lời Chúa: Ga 17,20-26

Khi ấy, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

 


Suy niệm

HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,20-21).

Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những trích đoạn diễn từ ly biệt của Đức Giêsu. Trong giây phút từ biệt, Đức Giêsu đã thỉnh cầu cùng với Chúa Cha cho tất cả các môn đệ, vì “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Người đã cầu xin với Chúa Cha “cho các môn đệ được nên một” khi đối diện với những mối đe doạ ở trần gian và thực thi sứ mạng Người trao phó. Mối đe doạ có thể làm cho họ chia rẽ, có thể làm cho họ xa rời và trở nên xa lạ với Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ được hiệp nhất với Người trong sự duy nhất của Ba Ngôi Chí Thánh. Người cầu xin Cha cho họ được ở cùng với Người, hầu “để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Người” (x. c. 24). Quả vậy, nhờ cái chết và sự sống lại, Đức Giêsu Kitô đã chấm dứt sự chia rẽ giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Người đã quy tụ muôn loài muôn vật trong trời đất để hiệp nhất nơi mình. Người đã hoà giải mọi người nơi chính mình và phá vỡ bức tường ngăn cách chia rẽ nhân loại.

Con người chúng ta hôm nay đang sống trong một thế giới đầy rẫy những rạn nứt, chia rẽ và phân ly. Điều này đã gây ra biết bao đau thương cho nhân loại. Những cuộc chiến tranh tàn phá gây ra nhiều đau khổ cho những con người vô tội. Sự thù nghịch giữa các dân tộc với nhau khiến nhiều người phải thiệt mạng cách đáng thương. Sự hiềm khích và đỗ vỡ của nhiều gia đình làm cho những đứa trẻ khóc than và gây ra những vết thương khó lành cho chúng. Đó là một thảm trạng khốn cùng của nhân loại thiếu vắng sự hiệp nhất trong tình yêu.

Lời nguyện của Đức Giê-su hôm nay cũng là lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Người cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất để đem lại bình an và trao ban tình yêu cho nhau; để cùng nhau đối thoại; để trở nên niềm hy vọng cho nhau và vì nhau; để cùng nhau thăng tiến và vươn lên tới Đấng là Tình Yêu Tuyệt Đối và Bất Diệt. Hơn nữa, sự hiệp nhất buộc chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa, mở lòng ra với Người. Nhờ sự liên kết mật thiết và sâu xa với Đấng đã chết và sống lại, chúng ta được cứu độ. Ơn Cứu Độ là sự thông hiệp với Thiên Chúa. Khi kết hợp với Người trong đức tin, mỗi người được Thần Khí sinh ra (x. Ga 3,6; 2Pr 1,4) và được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang của Người. Nhờ đó, chúng ta được nên một Thân Thể với Người và trong Người (x. Ep 4,4-7). Cuộc sống của chúng ta sẽ được hiệp nhất và sẽ được biến đổi trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến và đã sống lại, vì tình yêu dành cho nhân loại chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn chúng con hiệp nhất với nhau nên một Thân Thể duy nhất là chính Chúa. Vậy mà chúng con lại tự chia rẽ nhau, làm cho Nhiệm Thể Chúa bị chia năm xẻ bảy. Vâng! lạy Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, mà đành hy sinh chịu chết trên thập giá để cho chúng con được nên một với nhau và nên một với Thiên Chúa trong sự hiệp nhất yêu thương. Xin Chúa đoái thương đón nhận chúng con và làm chúng con được nên hoàn thiện trong tình yêu Chúa. Amen.


Comments are closed.