Thứ 4 Tuần VII Phục Sinh – Ngày 05/06/2019

Lời Chúa: Ga 17,11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ, con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý”.

 


Suy niệm

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ PHỤC SINH

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Ga 17,14).

Trong cuộc sống, người tín hữu luôn phải đối diện với những chọn lựa giữa sự dữ và sự lành. Mặc dù, con người vốn được Thiên Chúa dựng nên rất tốt đẹp, nhưng, tội nguyên Tổ khiến con người nghiêng chiều về sự dữ. Điều này được diễn tả rõ trong kinh nghiệm của thánh Phaolô: “tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15). Như vậy, người tín hữu chỉ lựa chọn đúng khi họ tin vào Chúa Giêsu, Đấng ban Lời của Chúa Cha cho họ. “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” sẽ gìn giữ các tín hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Lời đó hướng dẫn các tín hữu sống đời sống mới trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Khi còn là tội nhân, chúng ta chịu ách thống trị của tội và sự chết. Nhưng chúng ta biết rằng: “Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi” (Rm 6,6-7). Chính Chúa Giêsu Phục Sinh dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống mới. Thật vậy, “vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

Đời sống mới trong Đức Kitô sẽ giúp các tín hữu sống giữa thế gian nhưng không theo thói thế gian. Thật vậy: “Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3,5). Tuy nhiên, người Kitô hữu chỉ có thể sống đời sống mới khi và chỉ khi họ tin vào Đức Kitô. Thánh Phaolô quả quyết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin” (Pl 3,8-9). Thánh Phêrô cũng mời gọi chúng ta: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5, 8-9a). Nhờ đức tin chúng ta sẽ được biến đổi để sống một đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Lạy Chúa, con người ngày nay đang muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng con, để chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong đời sống của mình. Chúng con cũng đang phải sống trong một thế giới thực hư lẫn lộn, nhiều khi chúng con không biết phải chọn lựa như thế nào cho đúng. Nhưng chúng con tin rằng, nhờ Lời Chúa soi sáng, chúng con sẽ có được những lựa chọn đúng đắn nhất. Xin Chúa hướng dẫn và nâng đỡ, để sau khi đã chọn lựa đúng, chúng con quyết tâm sống đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Amen.


Comments are closed.