Thứ 5 Tuần V Mùa Chay – Ngày 11/04/2019

Lời Chúa: Ga 8,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, LỜI BAN SỰ SỐNG

“Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: ‘Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết’” (Ga 8,51).

Nhiều người từ xưa đến nay đều tìm kiếm sự trường sinh nhưng tất cả đều đã chết. Chết là điều mà không ai tránh khỏi, vì thế người Do Thái thật có lý khi phản đối lời của Chúa Giêsu: “Nếu ai giữ Lời Ta, thì muôn đời không phải chết” (Ga 8,51). Câu nói này của Chúa Giêsu dường như đi ngược lại quan niệm về cái chết của con người. Vậy, chúng ta phải hiểu về Lời ban sự sống đời đời này như thế nào?

Người Do Thái hiểu về cái chết là cái chết về phần xác nên họ không ngần ngại cho rằng Chúa bị quỷ ám và muốn ném đá Người. Trong kinh nghiệm của mình, họ biết rằng từ xưa tới nay không ai có thể sống mãi được. Ngay cả người cao trọng như tổ phụ Abraham cũng đã chết. Như thế, không ai có thể kéo dài đời sống của mình chứ đừng nói đến việc nghe lời của một người mà được sống đời đời. Tuy nhiên, sự sống đời đời mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự sống vĩnh cửu trên trời. Lời Chúa Giêsu giúp cho con người trở nên con Thiên Chúa, nhận lãnh sự sống của Thiên Chúa và được ở cùng Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy tuân giữ Lời Chúa để được Lời Chúa ban cho sự sống đời đời.

Dù biết việc giữ Lời Chúa sẽ đem lại sự sống đời đời nhưng đây là một thách đố lớn cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống năng động, chúng ta có rất ít thời gian cũng như thinh lặng để nghe và suy niệm Lời Chúa. Chính vì vậy, chúng ta dễ bị lôi kéo rời xa Lời hằng sống đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Do đó, chúng ta cần ý thức cuộc sống hôm nay là một cuộc lữ hành trở về với Thiên Chúa để luôn biết sống gắn bó với Chúa, đón nhận và thực thi Lời của Người. Chính Lời Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn của cuộc sống, hướng dẫn chúng ta làm đẹp lòng Chúa và giúp cho chúng ta xứng đáng đón nhận Nước Trời mai sau.

Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người chúng con được hưởng hạnh phúc bên Chúa, xin cho mỗi người chúng con xác tín Lời Chúa là lời ban sự sống đời đời. Nhờ đó, chúng con can đảm lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời mình. Amen.


Comments are closed.