Thứ 4 Tuần V Mùa Chay – Ngày 10/04/2019

Lời Chúa: Ga 8,31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

 


Suy niệm

‘Ở LẠI TRONG’ LỜI CHÚA LÀ ƠN CỨU ĐỘ

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31-32).

Trong dân tộc Do Thái, cha mẹ thường đặt cho con mình những tên gọi rất ý nghĩa. Nhiều cha mẹ đặt tên cho con mình là ‘Giêsu’ vì có một ý nghĩa rất đặc biệt – Đức Chúa cứu. Ý nghĩa này không chỉ nói lên khát vọng được sống hạnh phúc của dân Israel mà còn là của tất cả những ai tin một Thiên Chúa duy nhất.

Nhiều người mang tên Giêsu do cha mẹ đặt. Nhưng một người mang tên Giêsu do Thiên Chúa đặt. Nhiều người mang tên Giêsu để nói lên khát vọng hạnh phúc. Nhưng một người mang tên Giêsu đã thực hiện việc cứu độ để đem đến hạnh phúc và chính là hạnh phúc. Tin Mừng Gioan được viết ra, để cho chúng ta biết đích xác Đấng chúng ta mong chờ là ai. Và làm cách nào để chúng ta được cứu độ.

Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung nên có thể nói, công trình cứu độ của Thiên Chúa đã chính thức bước vào lịch sử của nhân loại khi Ngài nói lời Giao Ước cứu độ với tổ phụ Apraham. Nhưng trong thời sau hết, Ngài đã nói lời ấy qua Thánh Tử (x. Dt 1,2). Thánh Tử là “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14), là “Lời sự sống” của Thiên Chúa (1 Ga 1,1). Người là Ngôi Lời mà thánh Gioan đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng, và tay đã chạm đến (x. 1 Ga 1,1). Và thánh Gioan đã làm chứng cho chúng ta rằng: Đức Giê-su Nazaret, Người là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa; để chúng ta tin mà được sự sống nhờ danh Người (x. Ga 20,31).

Tiên tri Giêrêmia khi gặp được Lời Chúa thì đã ‘nuốt’ vào. Lời ấy là thần dược chữa cho tâm hồn đau khổ của ông trở nên hoan hỷ; Lời ấy là Bánh Thiêng làm no thỏa khát vọng hạnh phúc trong lòng ông (x. Gr 15,16). Ông đã được cảm nếm ơn cứu độ của Lời Chúa. Và đến thời đến buổi, Lời đã trở nên người phàm (Ga 1,14), đã mang lấy một dung mạo là Đức Giêsu Kitô. Thánh Ignatiô thành Antiochia (+ khoảng 107) gọi Người là «môi miệng không gian dối, qua đó Chúa Cha đã nói lời chân lý» (x. Rm 8,2) . Nếu Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Cha và nói lời sự thật mà Người đã nghe biết từ Cha (x. Ga 8,40) thì ơn cứu độ ở trong lời của Người và ơn cứu độ là chính Người. Như thế, tiên tri Giêrêmia đã được nếm trải ơn cứu độ bởi “nuốt lời” của Đức Chúa thì chúng ta sẽ được sẽ được cứu độ nếu ‘nuốt’ Ngôi Lời vào, đó là tình trạng hiệp thông mà chính Chúa Giêsu nói hãy ‘ở trong’ lời Ta, hãy ‘thấm’ lời Ta (x. Ga 8,31.37).

Satan, theo bản tính gian dối của nó, đã gieo tội lỗi, đau khổ và cái chết vào thế gian (x. GLHTCG., 2852). Tình trạng ‘ở lại trong’ Lời, ‘thấm’ Lời đòi ta làm một cuộc hoán cải để thoát ra khỏi thế gian, quay đầu về phía Thiên Chúa. Đây không phải là một lần hoán cải rồi xong nhưng là một cuộc hoán cải đời đời. Như thế, Lời đang tái sinh ta trong sự thật của Thiên Chúa. Sự sống mới trong Lời mới đúng là sự sống thật, sự sống có hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ bây giờ và sẽ không có cái chết nữa khi Đức Kitô tái lâm trong vinh quang.

Lạy Chúa Thánh Thần, cậy vì lời hứa của Chúa Giêsu, con nài xin Người ban cho con ơn hoán cải thật sự, và xin hằng nhắc nhở con lấy Lời Chúa làm thước đo mà nhìn lại bản thân. Như thế, con sẽ được gần Chúa mỗi ngày một hơn và được bên Chúa muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.


Comments are closed.