Thứ 5 Tuần II Mùa Vọng – Ngày 14/12/2017

Lời Chúa: Mt 11, 11-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”

 


Suy niệm

SỐNG CAN ĐẢM ĐỂ ĐẠT NƯỚC TRỜI

“Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy” (Mt 11, 12).

Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước chuẩn bị cho Chúa đến thiết lập vương quốc Nước Trời. Ai muốn thừa hưởng vương quốc ấy phải sống can đảm, mạnh mẽ để chiến đấu với chính bản thân mình.

Thánh Gioan Tẩy Giả là một vị chân tu đúng nghĩa: sống khắc khổ với thức ăn thiên nhiên là châu chấu và mật ong rừng; y phục cũng hoàn toàn tự nhiên là da với lông thú; nơi ở là sa mạc và rừng sâu…Ngài đã sống một cuộc đời hi sinh âm thầm, khắc khổ như thế để nên người dọn đường cho Chúa đến.

Ngày nay, ta khó tìm thấy một hình ảnh Gioan Tẩy Giả trong xã hội này. Bởi con người bị lôi cuốn theo lối sống hưởng thụ, an nhàn, tiện nghi, dế dãi. Lời mời gọi sống theo Tin Mừng để nên nhân chứng cho Tin Mừng chẳng mấy ai quan tâm. Bởi lẽ con đường Tin Mừng là con đường hẹp, con đường thập giá, con đường từ bỏ và hy sinh.

Sống theo Tin Mừng để bước vào vương quốc Nước Trời đòi con người phải lội ngược dòng, ngược dòng với thế gian, ngược dòng với lối sống ích kỉ cộng với khuynh hướng nhục dục nơi xác thịt. Quả thật, theo Chúa đòi ta phải can đảm, mạnh mẽ lắm như Lời Chúa đã khẳng định: “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới chiếm được Nước Trời” (Mt 11, 12).

Lạy Chúa, chúng con muốn được là thành viên của Nước Trời. Chúng con muốn sống can đảm, mạnh mẽ như thánh Gioan Tẩy Giả để được vào Nước Trời. Tuy thế, chúng con biết sức mình còn yếu đuối mà dòng chảy của thế gian quá mạnh. Xin Chúa thêm sức cho con để đủ sức lội ngược dòng mà theo Chúa cho nên.


Comments are closed.