Thứ 5 Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 16/04/2020

Lời Chúa: Lc 24,35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giê-su hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con. Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy. Hãy xem tay chân Thầy, chính Thầy đây. Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không”. Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Mô-sê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Ki-tô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

 


Suy niệm

PHỤC SINH NIỀM TIN

“Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh” (Lc 24,45).

Thế giới con người đang sống bị chi phối nhiều bởi chủ nghĩa duy tương đối. Trong chủ nghĩa này, con người dường như chỉ tin nửa vời, nếu không muốn nói là đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Hậu quả là con người ngày càng thất vọng và chán chường trong cuộc sống, mất khả năng phân định đâu là điều quan trọng và có ích cho bản thân, mất cơ hội tìm kiếm cho mình sự bình an đích thực và vĩnh cửu. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi con người chạy đến với Đức Kitô Phục Sinh để chính Người sẽ phục sinh niềm tin cho họ.

Kinh nghiệm đức tin nơi các Tông đồ cũng như trong dân thánh đã để lại cho chúng ta một bằng chứng hùng hồn và chân thật về sự kiện Đức Giêsu Phục Sinh. Quả thế, trong thời gian hoạt động công khai, Đức Giêsu đã không ít lần trách các môn đệ của Người là những kẻ kém tin. Sự kiện Đức Giêsu Phục Sinh mặc dù đã được Người mạc khải tỏ tường, nhưng bởi sự kém tin che mắt, các ông đã không nhận ra Người. Trong tư cách Đấng Phục Sinh, Đức Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu rằng toàn thể cuộc đời của Người đã được Thiên Chúa muốn như thế, và Người giúp các ông hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh như Người đã làm cho hai môn đệ Emmau. Nhờ vậy các ông hiểu rằng, Đức Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá, nay thực sự đã sống lại và đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt các ông. Hơn nữa, sự kinh hồn bạt vía và ngờ vực của các môn đệ lại trở nên hữu ích và bảo đảm tính vững chắc cho đức tin của ta. Điều đó cho thấy ta tin dựa trên những con người thực tế, đòi hỏi những dấu chỉ và bằng chứng. Chứng tá của các môn đệ càng mạnh mẽ ở chỗ: nó là chứng tá không phải của một thái độ dễ tin theo kiểu chuyện mê tín, nhưng là một sự cứng tin đã thắng vượt nhờ óc phê bình. Sau những ngờ vực, các môn đệ đã tin và đã trở thành những chứng nhân minh mẫn, can đảm, quảng đại và kiên trì dấn thân làm chứng cho Đức Giêsu.

Nhìn vào thực tế đời sống con người đương đại, ta nhận thấy rõ ràng sự kiện Đức Giêsu Phục Sinh không còn nhiều ảnh hưởng tới quan niệm đạo đức cũng như lối sống của nhân loại. Có khá nhiều nỗ lực xây dựng những nền đạo đức bất cần Thiên Chúa. Các lời dạy của Giáo hội bị xem là cổ lỗ, người ta cho rằng sự kiện Phục Sinh của Đức Giêsu chỉ đúng cho xưa mà không còn đúng cho nay nữa. Điều này đòi hỏi mỗi Kitô hữu cần nỗ lực mạnh mẽ để trở nên chứng nhân, sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình (x.1Pr 3,15). Để thực hiện điều này, đời sống của ta phải cho thấy sự hân hoan loan truyền biến cố tử nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu, tâm điểm của Kitô giáo và là vẻ đẹp của đức tin, là điểm quy chiếu cho niềm xác tín, là ngọn gió mạnh mẽ thổi bay mọi nỗi sợ hãi và do dự, xua tan mọi ngờ vực và tính toán của con người. Vậy, ta hãy để Thiên Chúa dùng ta làm đổi thay thế giới, và phục sinh niềm tin cho con người.

Lạy Chúa, giữa một nhân loại đang thiếu những người có niềm tin thật sự vào Thiên Chúa, xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ, để với cuộc sống thấm nhuần chất Tin Mừng của mỗi người chúng con, mọi người sẽ nhận ra Chúa, và cùng nhau sống niềm tin phục sinh.


Comments are closed.