Thứ 4 Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 15/04/2020

Lời Chúa: Lc 24,13-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giê-su tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi : “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy”. Một người tên là Clê-ô-phát trả lời : “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi : “Việc gì thế”. Các ông thưa : “Sự việc liên can đến ông Giê-su quê thành Na-da-rét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Ít-ra-en. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói ; còn Người thì họ không gặp”. Bấy giờ Người bảo họ : “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Ðấng Ki-tô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao”. Ðoạn Người bắt đầu từ Mô-sê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau : “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư”. Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giê-ru-sa-lem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông : “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Si-mon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU PHỤC SINH – ÁNH SÁNG CHÂN THẬT CỦA THIÊN CHÚA

“Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người” (Lc 24,30-31)

Trong cuộc đối thoại giữa hai môn đệ Emmau và Chúa Giêsu, thánh sử Luca đã lồng hai phân cảnh rõ rệt của thời gian, đó là lúc trời còn sáng và lúc trời mập mờ tối. Với hai thời điểm này, chúng ta nhận thấy sứ điệp Lời Chúa hôm nay là gì?

Khi trời còn sáng, mọi sự vật được con người nhìn nhận rõ ràng và sắc nét. Ấy vậy, hai môn đệ lại chẳng nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại và đang đi bên họ. Tại sao lại như thế? Có lẽ vì trời còn sáng, khiến hai ông dễ dàng tin vào khả năng của mình. Cách các ông dẫn chuyện và cách các ông kể chuyện, cho thấy các ông tự tin về những gì các ông sắp nói: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay” (Lc 24,18). Thực tế lại khác, điều các ông biết và điều các ông nói về Chúa Giêsu chỉ là những mảnh ghép rời rạc về Chúa Giêsu. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã trách các ông: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Ðấng Ki-tô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao” (Lc 24,25).

Khi trời mờ tối, thị lực con người trở nên yếu ớt, khó quan sát. Tuy nhiên, thánh sử Luca lại nhấn mạnh đến thời điểm này, vì chính lúc ấy hai môn đệ mới nhận ra Chúa qua những lời giải thích và cử chỉ bẻ bánh của Chúa. Thánh sử Luca có ý cho chúng ta thấy, khi hai môn đệ ý thức bóng tối đang bủa vây lấy họ thì cũng là lúc họ cảm thấy cần thốt lên rằng: “Mời Ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn” (Lc 24,29). Thật vậy, chỉ khi con người khiêm nhường nhận ra giới hạn của mình, nhận ra tình trạng tối tăm của mình, thì mới nhận ra Chúa là ánh sáng chân thật đem lại sự sống và bình an cho con người.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy! Có những lúc chúng ta tưởng mình tỏ tường tất cả, để rồi quyết định tất cả. Thực chất, đó lại là cơn cám dỗ đánh lừa chúng ta. Nó khiến lòng trí chúng ta trở nên tăm tối không nhận ra được chân lý sự thật. Thế nên, chúng ta dễ dàng để mình trượt dài từ những sai lầm này đến sai lầm khác trong cuộc sống. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy để Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa Giêsu xua tan đi những góc khuất của tâm hồn chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa là hạnh phúc viên mãn đời đời.

Lạy Chúa, “Cuộc cách mạng ánh sáng” đã và đang mở ra những chân trời hứa hẹn. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng là gì nếu ở đó không có ánh sáng chân thật của Chúa Giêsu Phục Sinh dẫn lối, xin cho chúng con luôn tin tưởng và phó thác đời mình, bước đi trong ánh sáng chân thật là Chúa Giêsu Phục Sinh.


Comments are closed.