Thứ 5 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 08/02/2018

Lời Chúa: Mc 7, 24 – 30

Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

 


Suy niệm

TIN TƯỞNG VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc 7, 28).

Tin mừng hôm nay thuật lại việc người đàn bà Hy Lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và cầu xin Ngài chữa cho con gái của bà bị quỷ ám (x. Mc 7, 26). Chúa Giêsu trả lời với người đàn bà ngoại giáo rằng: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7, 27). Đối với người Do Thái, chó là dân ngoại. Chúa giải thích cho bà hiểu rằng, bánh Ngài muốn cho đoàn lũ ăn no nê, trước tiên dành cho người Do Thái. Tuy nhiên, người đàn bà không hề tức giận hay bẽ bàng, với lòng khiêm nhường thẳm sâu, bà mạnh dạn và kiên trì trong lời van xin, bà nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc 7, 28). Câu nói này khiến Chúa Giêsu động lòng, vì lòng tin mãnh liệt của bà, Ngài chấp nhận lấy “bánh của con cái” (dành cho người Do Thái) để ban cho “các chó con” (ám chỉ dân ngoại). Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7, 30). Quả thực, người đàn bà ngoại giáo đã chạm được lòng thương xót của Chúa Giêsu và nhận được điều bà muốn.

Lòng tin của người đàn bà ngoại giáo vào Chúa Giêsu đã giúp con gái bà lành mạnh. Chúng ta thấy rằng, lòng tin và lời cầu nguyện của người này có thể giúp người khác thoát khỏi xiềng xích của sự dữ. Điều này giúp chúng ta ý thức được sợi dây liên đới trong đức tin. Chúng ta được mời gọi sống liên đới trong đức tin bằng việc cầu nguyện cho nhau, giúp nhau nên Thánh. Sự nổi bật nơi người đàn bà ngoại giáo là sự kiên trì cầu xin. Đây là tấm gương cho những người Kitô hữu noi theo trong việc cầu nguyện. Chúa Giêsu nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7, 7). Chúa dạy chúng ta đừng thất vọng và bỏ cuộc khi cầu xin. Chính sự kiên trì trong cầu nguyện, giúp chúng ta gia tăng niềm tin tưởng và sự thân mật với Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn để con luôn tin tưởng vào Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đi theo Ngài và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Amen.


Comments are closed.