Thứ 4 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 07/02/2018

Lời Chúa: Mc 7,14-23

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe !”

Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

 


Suy niệm

THĂNG TIẾN BẢN THÂN QUA VIỆC LOẠI BỎ CÁC TƯ TƯỞNG XẤU

Đức Giêsu nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,20).

Dân gian vẫn truyền miệng: Sông sâu núi cao có thể dò nhưng không gì có thể dò được lòng người. Chúng ta dễ dàng đánh giá một người dựa trên những hoạt động bên ngoài nhưng lòng họ đang suy tính gì chúng ta không thể biết. Đường giới hạn giữa điều tốt và xấu, giữa thiện và ác hay sự thật và giả dối trở nên vô cùng mong manh. Quy luật này cũng bao trùm cả vấn đề sạch sẽ và dơ bẩn mà Tin Mừng hôm nay đề cập đến. Dù người Do Thái đã có trọn một chương trong sách Lêvi để bàn về vấn đề trên nhưng họ vẫn cảm thấy phân vân. Để giải quyết, Chúa Giêsu khẳng định: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. Văn sĩ Origène cũng quả quyết: “Chúng ta không bị nhiễm uế khi ăn những lương thực mà những nhà lệ luật Do Thái vẫn cho là dơ bẩn”. Dẫu vậy, ngài thêm: “Chúng ta sẽ trở nên ô uế khi để miệng lưỡi nói những điều thiếu thận trọng hay tranh luận những vấn đề không cần thiết”. Vì hành động này dễ hướng ta đến những ý định xấu như: tà dâm, trộm cắp, kiêu ngạo, tham lam, ganh tỵ, v.v. và nó làm ta ra ô uế.

Chúng ta, những con cái của Thiên Chúa, không ai muốn mình bị lún vào những vũng lầy trên. Nhưng tại sao chúng ta không thể thoát khỏi chúng? Sở dĩ, chúng ta cứ mãi chịu sự sai khiến của sự dữ bởi mỗi người chưa dám đón nhận con người thật của mình. Chúng ta cần can đảm nhìn nhận sự thật: Những ý định xấu thường bắt nguồn từ chính mình, không phải từ ma quỷ. Có chăng, ma quỷ là kẻ làm bừng cháy và làm tăng thêm sức mạnh để ta thực hiện các ý định xấu ấy. Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần ý thức sự mỏng giòn nơi mình để biết tín thác, cậy trông và cộng tác với ơn Chúa, ngõ hầu vượt qua những cám dỗ từ ma quỷ. Vì không có Chúa, chúng ta chẳng làm gì được.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu nhược trước những cơn thử thách của sự dữ. Xin giúp chúng con ý thức về sự yếu đuối ấy để luôn biết cậy trông và bám chặt vào Ngài trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Amen.


Comments are closed.