Thứ 5 Tuần 4 Mùa Vọng – Ngày 24 – 12 – 2020

Lời Chúa: Lc 1,67-79

Khi ấy, Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ða-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham : rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng tối cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. 

 


Suy niệm

GIÁNG SINH: MỞ LÒNG ĐÓN CHÚA GIÊSU

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79)

Kính thưa cộng đoàn, đêm mai, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kỉ niệm sinh nhật Đấng Cứu Thế. Người là Vầng Đông cứu độ rọi chiếu tâm hồn nhân loại. Để chuẩn bị cho ngày Người đến, Thiên Chúa đã chọn con trai của Dacaria trong vai trò Êlia để dọn đường. Ta có thể nói gì về lời hứa sinh con với đôi vợ chồng đạo đức lão niên Dacaria và Êlisabeth? Những câu chuyện lịch sử về việc ra đời của Isaac, Samuel hay Samson phải chăng chỉ còn là ánh huy hoàng của thời quá khứ đã xa?

Trong đền thờ, sứ thần của Thiên Chúa đã xuất hiện, nối lại hành động của Đức Chúa trong lịch sử. Lời tiên báo việc ra đời của người con trai lúc tuổi già vượt quá sự mong mỏi đã cằn cỗi của đôi vợ chồng. Dacaria không còn dám tin Chúa sẽ thực hiện cho mình điều đã làm cho các tổ phụ. Và vì vậy, ông bị câm hoàn toàn. Từ lúc này, thời gian thinh lặng giúp ông lắng đọng và nghiệm xét Lời sẽ nên ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Do đó, dấu được ban cho ông để trầm lắng hơn là trừng phạt.

Thánh sử Luca đặt Dacaria vào vai trò của một người thị sát. Cùng với bào thai đang được bao bọc trong lòng người mẹ chờ ngày ra đời, mọi sự với Dacaria cũng đang được ấp ủ để chờ đợi một dấu lớn hơn. Và khi sự việc xảy ra, cảm xúc òa vỡ trong ông như đã thấy qua bài ca chúc tụng Bênêđictus. Không nói được suốt hơn chín tháng trời, khi được mở miệng, từ thẳm sâu tâm hồn tràn đầy Thánh Thần, Dacaria không một lời oán trách mà hết lòng chúc tụng, tạ ơn Đức Chúa. Ông ca ngợi công trình tình yêu Thiên Chúa ban cho nhân loại, dân tộc và gia đình ông. Chúa Giêsu, Đấng Mêsia được tiên báo sẽ xuất hiện. Ngài là Chồi Non nhà Đavit, Đấng khỏa lấp mọi nỗi khát khao của cha ông. Ngài sẽ tiến hành một cuộc giải phóng triệt để: từ trong tâm hồn, con người được giải thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi, tội lỗi, để bước vào cõi sống bình an đích thực.

Kính thưa cộng đoàn, chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, chúng ta được mời gọi thinh lặng để lắng nghe, để Ngôi Lời Thần Linh chạm đến cõi lòng. Không lời nào có thể diễn tả được mầu nhiệm một Thiên Chúa, trong hình hài trẻ thơ đang yên giấc nơi hang đá nhỏ. Giữa bầu khí lễ hội nhộn nhịp đêm đông, dành đôi phút trầm lắng, chúng ta hãy để lòng mình cùng với: “trần gian, im tiếng đi mà cung kính: Chúa Con sinh ra trên nắm cỏ hang lừa”.

Hình ảnh Hài Nhi Giêsu nằm trong hang đá với nụ cười và đôi tay dang rộng, như mời gọi chúng ta, những gia nhân trong nhà, hãy mở cửa tâm hồn đón rước Người. Người là Đấng cứu độ trọn vẹn, dẫn lối con người vào cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Hãy để cho Chúa đi vào lòng, chữa lành những thương tổn do dục vọng, tội lỗi gây nên, khiến chúng ta sa ngã nhiều lần. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên những người tự do đích thực trước lòng mình, trước Thiên Chúa và tha nhân, để trở thành những người mở lối cho Chúa vào đời qua cuộc sống chan hòa mến thương. Amen.


Comments are closed.